THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP LỚP XD81,XD82 HỌC KỲ 2 NĂM 2020 - 2021

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch nhận đề bài môn Đồ án Kết cấu thép học kỳ 2/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Thời gian giao đề bài:

- Lớp XD82 lúc 7giờ  thứ 4 ngày 10/03/2021.

- Lớp XD81 lúc 13 giờ  thứ 6 ngày 12/03/2021.

2/ Địa điểm: Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, cụ thể phòng học sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ Giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn