LỊCH NHẬN ĐỀ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1 LỚP X91A HỌC KỲ 1 NĂM 2020 - 2021

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch nhận đề Đồ án bê tông 1 lớp X91A cụ thể như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ ngày thứ 7 (28/11/2020)

Địa điểm: tại phòng 407 A Cơ sở Nguyễn Kiệm

Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan DT 0764762476 để hỗ trợ