THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1 LỚP X91A

Khoa Xây dựng thông báo lịch hướng dẫn Đồ án kết cấu BTCT 1 lớp X91A cụ thể như sau:

1/ Thời gian vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2020.

2/ Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Kiệm phòng 207 A

Lưu ý: Em nào chưa nhận đề lần trước thì thứ 7 này phải có mặt để Thầy hướng dẫn

Mọi thông tin liên quan đến môn học sinh viên liên hệ Thầy Sơn

Email: son.dtvt@ou.edu.vn

DT: (+84).90.3692073