Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Vật lý đại cương - HK2/2013-2014, cụ thể như sau:

Thứ/Buổi Thứ hai Thứ sáu Chủ nhật
Sáng

XD33

bắt đầu 24/03/2014

C.Kim Phượng

XD33

C.Kim Phượng

XD33

C.Kim Phượng

Chiều

XD31

bắt đầu 24/03/2014

T.Tuấn Anh

XD31

T.Tuấn Anh

XD31

C.Kim Phượng

Ghi chú: Sinh viên thực hành theo nhóm đã đăng ký tại lớp học lý thuyết.
Sinh viên học trả nợ liên hệ cô Trần Thị Kim Phượng (ĐT: 0908.006.619)