THÔNG BÁO LỊCH HỌC ONLINE MÔN THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT LỚP XD91 HỌC KỲ 2/2020-2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch học online môn Thí nghiệm cơ học đất nhóm lớp XD91 học kỳ 2/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Thời gian: 13 giờ đến 17 giờ ngày 26/9/2021

2/ Địa điểm: https://meet.google.com/kve-cduu-kfg

3/ Danh sách sinh viên thực hiện môn học: Xem tại đây

Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ