THÔNG BÁO LỊCH HỌC ONLINE MÔN THÍ NGHIỆM CƠ CHẤT LỎNG LỚP XD01 VÀ XD02 HỌC KỲ 2/2020-2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch học online môn Thí nghiệm cơ chất lỏng nhóm lớp XD01 và XD02 học kỳ 2/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Thời gian:

- 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày 25/9/2021

- 13 giờ đến 17 giờ ngày 25/9/2021

2/ Địa điểm: meet.google.com/kzp-hvzr-mcb

3/ Danh sách sinh viên thực hiện môn học: Xem tại đây

Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ