THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HỌC KỲ 1/2020-2021

 

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn thí nghiệm vật liệu xây dựng, Lớp QX91, theo lịch cụ thể như sau:

1. Thời gian học: từ  17/11/2020 đến 23/12/2020

2. Địa điểm học: - Cơ sở Nguyễn Kiệm

3. GVGD:  TS. Trần Trung Dũng

Lớp

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

QX91-1

Ba

17/11/2020

Sáng

PTN. VLXD
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

 

QX91-2

18/11/2020

Sáng

 

QX91-1

Ba

24/11/2020

Sáng

 

QX91-2

25/11/2020

Sáng

 

QX91-1

Ba

01/12/2020

Sáng

 

QX91-2

02/12/2020

Sáng

 

QX91-1

Ba

08/12/2020

Sáng

 

QX91-2

09/12/2020

Sáng

 

QX91-1

Ba

15/12/2020

Sáng

 

QX91-2

16/12/2020

Sáng

 

QX91-1

Ba

22/12/2020

Sáng

 

QX91-2

23/12/2020

Sáng

 

 

Ghi chú:

Thời gian: Sáng: từ 7g00 đến 11g30