THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT LỚP QX91

HỌC KỲ 2/2020-2021

 

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn Thí nghiệm Cơ học đất, Lớp QX91, theo lịch cụ thể như sau:

 

1.      Thời gian học: từ ngày 16/04/2021

2.       Địa điểm họcPhòng TN Địa kỹ thuật - Cơ sở Nguyễn Kiệm

3.       GVGD:  Nguyễn Phú Huân

Nhóm 1

Tên nhóm

Thứ

Ngày

Buổi

Ghi chú

Nhóm 1

6

16/4/2021

Sáng

Lịch đã trừ các ngày nghỉ lễ

2

19/4/2021

Sáng

3

20/4/2021

Sáng

6

23/4/2021

Sáng

2

26/4/2021

Sáng

3

27/4/2021

Sáng

Nhóm 2

6

16/4/2021

Chiều

2

19/4/2021

Chiều

3

20/4/2021

Chiều

6

23/4/2021

Chiều

 

2

26/4/2021

Chiều

 

3

27/4/2021

Chiều

 

Ghi chú:

+ Thời gian: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17h30; Tối 17g30 đến 8giờ. 

+ Lịch học có thể thay đổi vì kẹt phòng thực hành, nên sinh cần lưu ý liên lạc thường xuyên với Lớp trưởng (0769324317 Huyền Trân) để nắm thông tin.

+ Sinh viên  không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp báo cáo thí nghiệm.

+ Danh sách nhóm 1 từ số thứ tự số 1 đến số thứ tự số 41, nhóm 2 từ số thứ tực số 42 đến số 87

+ Danh sách lớp xem tại đây