THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN ĐỒ ÁN THI CÔNG LỚP XD71

Khoa Xây dựng thông báo lịch học môn Đồ án thi công lớp XD71 cụ thể như sau:

- GVHD: TS. Nguyễn Thanh Phong, DT: 0902.442.249

STT Thứ Ngày Giờ Phòng
01 2 25/05/2020 13h00 đến 17h00 NK.311
02 2 01/06/2020 13h00 đến 17h00 NK.311
03 2 08/06/2020 13h00 đến 17h00 NK.311
04 2 15/06/2020 13h00 đến 17h00 NK.311
05 2 22/06/2020 13h00 đến 17h00 NK.311
06 2 29/06/2020 13h00 đến 17h00 NK.311