LỊCH HỌC MÔN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG NHÓM THẦY DANH

 

Thông báo lịch học môn Đồ án Nền móng nhóm Thầy Danh cụ thể như sau:

Thời gian : Chiều thứ 2 hàng tuần từ ngày 16/11 - 21/12.

Địa điểm: Phòng 106 Nguyễn Kiệm.

Mọi thông tin liên quan đến môn học sinh viên liên hệ Thầy Danh DT: 0982.834.944 để được hỗ trợ.