Khoa Xây dựng thông báo

Giảng viên sẽ hướng dẫn và cho đề đồ án Nền Móng lớp D91A vào 19h40 tối thứ 6 ngày 8/11 tại phòng 108. Đề nghị các em đi đúng giờ nhé.
Danh sách sinh viên nhóm D91A và DT giảng viên hướng dẫn sinh viên xem tại:http://ce.ou.edu.vn/articles/view?id=1391.

Lưu ý: Các em nhóm XD71,XD73 chủ động liên hệ với thầy để nắm thông tin nhé.