THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP LỚP XD91 HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch học môn Đồ án Kết cấu thép học kỳ 1/2021 -  cụ thể như sau:

1/ Thời gian học: 13 giờ 30 ngày thứ 7 ngày 23 tháng 10 năm 2021

2/ Địa điểm: Trực tuyến sẽ cập nhật trên LMS.

3/ Danh sách sinh viên thực hiện môn học xem tại đây

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ Giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn