THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 LỚP XD81

Thầy Hoàng hướng dẫn vào sáng thứ 5 hàng tuần tại phòng 005 Nguyễn Kiệm tuy nhiên tuần sau do triển khai học online nên sinh viên chủ động liên hệ với Thầy Hoàng để trao đổi lịch học.

Thông tin liên hệ Thầy Hoàng:

Email: hoang.lm@ou.eu.vn

DT: 0985 713 736