THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ LỚP CM2202 MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỌC KỲ 1/2022-2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch học bù lớp CM2202 Môn Vẽ kỹ thuật xây dựng học kỳ 1/2022 - 2023 cụ thể như sau:

1/ Thời gian học bù:  Sáng thứ 3 ngày 08/11/2022

2/ Địa điểm học bù:  Phòng 401 Cơ sở Nguyễn Kiệm

Mọi chi tiết liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ