THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Nhóm Thầy Thẩm) HỌC KỲ 1/2020 - 2021

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp (Nhóm Thầy Thẩm) cụ thể như sau:

Địa điểm: số 371 Nguyễn Kiệm

Thời gian: 8 giờ 00 phút thứ 4 ngày 30/12/2020

Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ Thầy Thẩm để hỗ trợ