1. Thời gian

Sáng ngày 17/10/2019, lúc 7giờ 30 đến 11 giờ 30

2. Địa điểm

371 Nguyễn Kiệm, phòng 512

3. Danh sách sinh viên tham gia bảo vệ

STT

Mã SV

Họ Và Tên

Tên Đề Tài

1

1451020155

NGUYỄN QUỐC THỊNH

Xu hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh vật liệu xây dựng

2

1551040089

PHẠM THỊ THÙY TIÊN

Hành vi mua bất động sản của Khách hàng

3

1551040116

TRẦN THỊ MAI XUÂN

Hành vi mua của người tiêu dùng đối với vật liệu xanh

4

1551040005

HỒ NGUYỄN KIÊM ÁNH

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số giá xây dựng

5

1551040019

LÊ HUỲNH MỸ DUYÊN

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà cung cấp

6

1551040034

LÊ VĂN HÒA

Phân tích các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ thi công

7

1551040035

NGUYỄN KHOA HỌC

Phân tích và ứng dụng phương pháp luận sáng tạo TRIZ trong quản lý xây dựng

8

1551040038

NGUYỄN PHẠM THANH HUYỀN

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia dự thầu của nhà thầu

9

1551040052

NGUYỄN HOÀNG NGHI

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác hoàn thiện công trình văn phòng cao ốc tại TP.Hồ Chí Minh

10

1551040065

LIÊU LAI YẾN PHƯỢNG

Nghiên cứu sự ảnh hưởng từ hậu quả tai nạn lao động của công nhân trong thi công xây dựng

11

1551040068

ĐÀO THỤC QUYÊN

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công nhà thầu D.L.S

12

1551040071

VÕ THỊ NHƯ QUỲNH

Ngiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất lao động công nhân xây dựng công trình trường học