THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÓA 2017 TRỞ VỀ TRƯỚC

 

1/ Thời gian bảo vệ:

- Sáng ngày 30/8/2021: 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

- Chiều ngày 30/8/2021: 13 giờ đến 17 giờ

2/ Địa điểm: Online google meet

3/ Danh sách sinh viên bảo vệ:

 

STT

MSSV

HỌ TÊN SINH VIÊN

GVHD ĐATN

TÊN ĐỀ TÀI

Tên

Hội đồng

1

1751020153

Phan Văn  Vũ

PGS.TS Dương Hồng Thẩm TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_10_ CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN LÔ A 17F+B

1

2

1751020078

Huỳnh Tấn Phát

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_15_CHUNG CƯ TRÀNG AN COMPLEX 17F + 1B

1

3

1751020082

Phạm Đắc Phục

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_17 CHUNG CƯ OCEAN 20F+1B

1

4

1751020090

Trần Thanh Quý

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_02 CAO ỐC VISTA 17F

1

5

1751022028

Phạm Đức Minh

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_03_CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN-LO B-23F+1B

1

6

1751020155

Lâm Hiếu Minh Vương

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Trần Thanh Danh

CHUNG CƯ PARKVIEW 25F + 2B

1

7

1651020127

Thới Hoàng Nhựt

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_23_KHÁCH SẠN PHẠM NGỌC THẠCH-13F+2B

1

8

1651020219

Phạm Hoài Trường

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_26_CHUNG CƯ BÌNH ĐĂNG

1

9

1651020244

Phạm Hải Vương

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_27_ CHUNG CƯ 20F

1

10

1651040004

Phạm Quốc Anh

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_28_KHỐI VĂN PHÒNG DH  HUTECH-14F

1

11

1751020038

Nguyễn Khánh Huy

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_29_CHUNG CƯ CT 15B-16F+1B

1

12

1751020116

Ngô Minh Thoại

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_21_CĂN HỘ CAO ỐC BMC 21F+1B

1

13

1751022013

Nguyễn Trung Hậu

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_22_CHUNG CƯ KHỞI THÀNH 20F+2B

1

14

1751020054

Nguyễn Văn  Kiệt

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_31_CHUNG CƯ 19F

1

15

1751020055

Nguyễn Phúc Lai

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_33_CHUNG CƯ GOLD VIEW_A (BLOCKB)-22F+2B

1

16

1753010082

Trần Dũng Huy

TS. Trần Trung Dũng

TS. Bùi Phạm Đức Tường

OU_CE_36_CHUNG CƯ LONG THỊNH-15F

1

17

1751020001

Trần Văn Ngọc Anh

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_01_CHUNG CƯ CT15-16F+1B

2

18

1751020009

Lê Nguyễn Tuấn Cường

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_02_CAO ỐC VISTA-24F

2

19

1751020047

Lâm Trung Hưởng

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_05_CHUNG CƯ PHÚC YÊN-17F+2B

2

20

1751020057

Ngô Sĩ Liêm

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_06_CAO ỐC 19F+1B

2

21

1751020063

Trần Đình Luận

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_07_CHUNG CƯ TÂN HƯƠNG_BLOCK 3C_N 15F

2

22

1751020076

Lê Minh Nhựt

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_08_CHUNG CƯ_KIM CHUNG 12F+1B

2

23

1751020085

Lê Văn Quang

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_09_CHUNG CƯ MỸ KIM -17F+1B

2

24

1751020154

Trương Tuấn Vũ

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_15_CHUNG CƯ TRÀNG AN COMPLEX_20F+1B

2

25

1751022047

Trần Vũ Trung

PGS.TS Dương Hồng Thẩm ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_13_CHUNG CƯ TRÀNG AN COMPLEX-23F+2B

2

26

1751020079

Nguyễn Tuấn Phát

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_16_ CHUNG CƯ  TRẦN XUÂN SOẠN-LÔ D-15F+1B

2

27

1751020084

Huỳnh Thanh Phương

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_60 CAO ỐC 15F+1B

2

28

1751020111

Ngô Đình Thiện

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn ThS. Bá Văn Hùng

OU_CE_20 CHUNG CƯ TÂN HÒA ĐÔNG 1_BLOCK A-18F

2

29

1751020075

Nguyễn Tiến Nhật

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_40_CHUNG CƯ THD_BLOCK A-16F+1B

2

30

1751020077

Nguyễn Văn No

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_41_CHUNG CƯ CT15A-20F+1B

2

31

1751020110

Trần Trịnh Bảo  Thiên

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_43_KHÁCH SẠN 17F+1B

2

32

1751020071

Trần Hữu Nghị

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_39_BV 26F+2B

2

33

1751020101

Võ Thanh

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_42 CHUNG CƯ  PD 25F+2B

2

34

1751020148

Trần Quốc Việt

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_66_CHUNG CƯ THANH HÀ 20F+1B

3

35

1551020053

Phạm Sĩ  Hoàng

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_73_CAO ỐC CĂN HỘ BMC_A-17F

3

36

1551020141

Đinh Phạm Gia Trung

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_49_CHUNG CƯ NCT 18F+1B

3

37

1551020152

Trần Minh Tú

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_50_CHUNG CƯ TXS-LO A 17F+1B.

3

38

1651020089

Nguyên Duy  Khang

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_51_CHUNG CƯ ABC 19F+1B

3

39

1651020090

Nguyễn Hoàng Khang

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_52_CĂN HỘ CAO CẤP 15F+1B

3

40

1651020215

Bùi Minh  Trọng

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_53_ CHUNG CƯ BDBP-16F+1B.

3

41

1751020008

Bùi Văn Của

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_60_CHUNG CƯ THANH HÀ 21F+1B

3

42

1751020027

Nguyễn Thị Hà Giang

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_61_CHUNG CƯ LTK 19F+1B

3

43

1751020039

Nguyễn Văn Huy

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_62_KHACH SẠN 20F+1B

3

44

1751020048

Huỳnh Đăng Khoa

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_63_CAO ỐC 18F

3

45

1751020050

Nguyễn Nhật Khoa

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_64_CAO ỐC VĂN PHÒNG

3

46

1751020053

Lý Tuấn Kiệt

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_61_CHUNG CƯ LTK 15F

3

47

1751020132

Phùng Thành Trung

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_69_CAO ỐC 18F+1B

3

48

1751022017

Lê Nguyễn Minh Huy

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_01_CHUNG CƯ CT15-17F+1B

3

49

1751022050

Võ Văn Vũ

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

OU_CE_68_CHUNG CƯ TXS 19F+1B

3

50

1651020232

Nguyễn Văn Tú

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_55_CHUNG CƯ VĂN LANG 12F

4

51

1751020051

Trần Anh Khoa

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_78_TÒA NHÀ TTC 18F

4

52

1751020069

Mai Trung Nghĩa

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_79_ VĂN PHÒNG CHUNG CƯ ORCHARD -19F

4

53

1751020133

Vũ Đình Trung

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_52_CĂN HỘ CAO ỐC 12F+1B

4

54

1751020141

Nguyễn Viết Tuấn

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_31_CHUNG CƯ 19F

4

55

1551020112

Võ Hồng Thái

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_74_TÒA NHÀ LG 21F+2B

4

56

1751020122

Hồ Võ Đức Tín

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_45_CAO ỐC 17F +1B

4

57

1751020126

Phạm Công Toàn

ThS. Phan Vũ Phương

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_46_CHUNG CƯ MK -19F+1B

4

58

1651020243

Nhữ Đình Vương

TS. Lê Thanh Cường

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_20_CHUNG CƯ TÂN HÒA ĐÔNG 1_BLOCK A-18F

4

59

1651020029

Huỳnh Bá Duy

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_75_CHUNG CƯ NO3_21F+2B

4

60

1551020019

Phạm Phú Cường

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_72_CAO ỐC 21F+2B

4

61

1751020150

Lai Chí Vũ

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_ CHUNG CƯ CT15 15F

4

62

1751022021

Phạm Duy Khánh

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_02 CAO ỐC VISTA-24F

4

63

1751022033

Nguyễn Quốc Nhật Nguyên

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_05_ CHUNG CƯ PHÚC YÊN-17F

4

64

1651020225

Phạm Anh Tuấn

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_54_ CHUNG CƯ TQ-18F+1B

4

65

1751020006

Đỗ Minh Chánh

TS. Nguyễn Phú Cường

TS. Lại Văn Qúi

OU_CE_57_TÒA NHÀ 14F

4

66

1451020132

Võ Minh  Sáng

TS. Lê Thanh Cường

TS. Trần Thanh Danh

OU_CE_71 CHUNG CƯ GOLDEN MANSION 23F +1B

4