THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG LỚP XD81 (Nhóm Thầy Thẩm) HỌC KỲ 1/2020 - 2021

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Đồ án Nền móng lớp XD81 (Nhóm Thầy Thẩm) cụ thể như sau:

Địa điểm: số 371 Nguyễn Kiệm

Thời gian: - Đợt 1 : 8 giờ 00 phút thứ 2 ngày 04/01/2021

                   - Đợt 2: 14 giờ 00 phút thứ 4 ngày 06/01/2021

Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ nhóm Trưởng Mỹ Hiền DT 0977.129.241 hoặc Thầy Thẩm để hỗ trợ