THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 LỚP XD81 HỌC KỲ 1/2020 - 2021

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Đồ án bê tông 2 lớp XD81 cụ thể như sau:

Địa điểm: Khu B số 371 Nguyễn Kiệm ( Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ Khoa Xây dựng)

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 31/12/2020

Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ Thầy Hoàng để hỗ trợ