Thông báo khẩn

V/v liên quan đến đăng ký môn học học kỳ 3 năm 2019-2020.

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo các em hiện đang đăng ký môn học của học kỳ 3 năm 2019 - 2020 không đăng ký môn học được hệ thống báo chưa đạt môn tiên quyết thì gửi thông tin về email: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 6/7/2020 để Khoa tổng hợp báo cáo Trung tâm hệ thống thông tin kiểm tra xử lý.

Mọi thông tin liên quan đến thông báo này sinh viên liên hệ zalo 0764762476 hoặc email:loan.ntk@ou.eu.vn để được hỗ trợ.