THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020 - 2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo Kết quả xét thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng (Môn Đồ án tốt nghiệp)

1/ Danh sách đủ điều kiện xem tại đây

2/ Danh sách không đủ điều kiện xem tại đây

II. Ngành Quản lý xây dựng

1/ Danh sách đủ điều kiện xem tại đây

2/ Danh sách không đủ điều kiện xem tại đây

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong cả 2 danh sách không đủ điều kiện và đủ điều kiện thực hiện môn vui lòng email về Cô Loan theo địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 12/3/2021 để được cập nhật bổ sung.

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn nếu chưa có nhu cầu thực hiện môn học trong kỳ 2/2020-2021 thì email về địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 12/3/2021 để được loại tên ra khỏi danh sách thực hiện

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp nếu không phản hồi tạm hoãn thực hiện môn học nêu trên trong học kỳ 2/2020 - 2021 thì kể từ ngày 15/3/2021 Văn phòng Khoa Xây dựng sẽ báo cáo Phòng QLDT đăng ký môn học và Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí để thực hiện môn học theo quy định hiện hành.

- Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Loan DT (028) 383.866.17 giờ hành chính để được hỗ trợ