THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2022 - 2023

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo Kết quả xét thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2022 - 2023 cụ thể như sau:

A. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng (Môn Đồ án tốt nghiệp)

1/ Danh sách đủ điều kiện xem tại đây

2/ Những sinh viên đã gửi đơn đăng ký nhưng không đủ điều kiện thực hiện môn Khoa đã thông báo qua email từ ngày 02/02/2023 đến ngày 06/02/2023.

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong đủ điều kiện thực hiện môn, CÓ GỬI ĐƠN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ nhưng không nhận được email thông báo các môn nợ vui lòng email về Cô Loan theo địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 09/02/2023 để được cập nhật bổ sung.

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn nếu chưa có nhu cầu thực hiện môn học trong kỳ 2/2023-2023 thì email về địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 09/02/2023 để được loại tên ra khỏi danh sách thực hiện.

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp nếu không phản hồi tạm hoãn thực hiện môn học nêu trên trong học kỳ 2/2022 - 2023 thì kể từ ngày 08 giờ ngày 10/02/2023 Văn phòng Khoa Xây dựng sẽ báo cáo Phòng QLDT đăng ký môn học và Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí để thực hiện môn học theo quy định hiện hành.

- Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Loan email: loan.ntk@ou.edu.vn để được hỗ trợ

B. Ngành Quản lý Xây dựng (Môn Khóa luận tốt nghiệp): 

I/ Thông tin tiến độ thực hiện Khóa luận:

1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 10/02/2023

2. Thời gian thực hiện Khóa Luận (13 tuần): từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 26/05/2023

3. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 31/05/2023, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

 

            3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 31/05/2023.

 

4. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 07/06/2023

5. Từ ngày 08/06/2023 đến ngày 10/6/2023 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 15/06/2023

II/ Các biểu mẫu đính kèm:

1.  Quy định mẫu bìa thực hiện Khóa luận

2.  Đề cương thực hiện Khóa luận

3.  Phiếu giao nhiệm vụ

4.  Phiếu đánh giá hướng dẫn

5.  Bảng điểm hướng dẫn

6. Phiếu theo dõi giảng dạy

III/ Danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện xem tại đây