THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo Kết quả xét thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng (Môn Đồ án tốt nghiệp)

1/ Danh sách đủ điều kiện xem tại đây

2/ Những sinh viên đã gửi đơn đăng ký nhưng không đủ điều kiện thực hiện môn Khoa đã thông báo qua email từ ngày 21/10/2021 - 22/10/2021

II. Ngành Quản lý xây dựng

1/ Danh sách đủ điều kiện xem tại đây

2/ Những sinh viên đã gửi đơn đăng ký nhưng không đủ điều kiện thực hiện môn Khoa đã thông báo qua email từ ngày 21/10/2021 - 22/10/2021

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong đủ điều kiện thực hiện môn và không nhận được email thông báo các môn nợ vui lòng email về Cô Loan theo địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 25/10/2021 để được cập nhật bổ sung.

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn nếu chưa có nhu cầu thực hiện môn học trong kỳ 1/2021-2022 thì email về địa chỉ: loan.ntk@ou.edu.vn trước 17 giờ ngày 25/10/2021 để được loại tên ra khỏi danh sách thực hiện

- Sinh viên có tên trong Danh sách đủ điều kiện thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp nếu không phản hồi tạm hoãn thực hiện môn học nêu trên trong học kỳ 1/2021 - 2022 thì kể từ ngày 26/10/2021 Văn phòng Khoa Xây dựng sẽ báo cáo Phòng QLDT đăng ký môn học và Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí để thực hiện môn học theo quy định hiện hành.

- Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Loan DT (028) 383.866.17 giờ hành chính để được hỗ trợ