THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

 

 

Căn cứ danh sách sinh viên đăng đơn thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2019 – 2020. Nay Khoa Xây dựng thông báo kết quả xét thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2019 – 2020 như sau:

 

I/ KẾT QUẢ XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

a)     Đồ án tốt nghiệp

 

STT

SV

Họ tên

STT

SV

Họ tên

1

1551020132

Trần Văn Tới

10

1661020005

Trần Văn Ngọc

2

1651020219

Phạm Hoài Trường

11

1151020066

Trần Minh Điền

3

1651020015

Dương Chí Cần

12

1151020143

Bùi Đức Kiên

4

1551020135

Cao Minh Trí

13

1551020002

Nguyễn Loan Anh

5

1651020086

Nguyễn Đinh Thiện Hưng

 

 

 

6

18H1022003

Tạ Đình Kha

 

 

 

7

1551020141

Đinh phạm Gia Trung

 

 

 

8

1551020106

Phạm Minh Tâm

 

 

 

9

1151020404

Nguyễn Văn Vinh

 

 

 

b)     Khóa luận tốt nghiệp

 

STT

SV

Họ tên

STT

SV

Họ tên

1

1651040013

Nguyễn Hạnh Huân Chương

13

1651040130

Huỳnh Tấn Thịnh

2

1651040012

Thạch Minh Chí

14

1551040076

Nguyễn Minh Tâm

3

1651040117

Nguyễn Hồng Thanh

15

1551040022

Trương Văn Hào

4

1651040098

Đại Phú

16

1651040082

Ngô Trung Nghĩa

5

1651040140

Đỗ Thị Thanh Tịnh

17

1451042078

Lại Đình Huỳnh

6

1651040062

Nguyễn Tùng Lâm

18

1651040090

Nguyễn Thành Phát

7

1651040027

Phan Hiếu Đức

19

1651040044

Phạm Công Hoan

8

1451040043

Trần Nguyễn Nhật Thanh

20

1651040017

Trương Ngọc Duy

9

1651040139

Phạm Thanh Tín

21

1551040085

Nguyễn Quỳnh Thơ

10

1551040067

Kế Quân

22

1651040113

Nguyễn Ngọc Tâm

11

1451040032

Trần Đình Nam

23

1651040156

Phan Trường

12

1451040012

Nguyễn Tấn Giàu

24

1551040036

Trần Huỳnh Trường Huy

 

II/ KẾT QUẢ XÉT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

a)     Đồ án tốt nghiệp

STT

SV

Họ tên

môn học

Tên môn học

Điểm thi

1

1351020128

Phạm Ngọc Tiến

CENG1099

Đồ án tốt nghiệp

Chưa điểm

2

1451020150

Nguyễn Thạnh

CENG4305

Kết cấu tông đặc biệt

4

CENG3205

Đồ án kết cấu tông cốt thép

1

CENG3301

Kết cấu tông cốt thép 2

4

3

1451020149

Trần Phước Thành

CENG3205

Đồ án kết cấu tông cốt thép

Chưa học

CENG3403

Kết cấu tông cốt thép 1 +BTL

4

CENG4305

Kết cấu tông đặc biệt

4

4

17H1020044

Trần Phương Trâm

CENG1099

Đồ án tốt nghiệp

Chưa điểm

5

1551020039

Nguyễn Thành Hải

CENG1099

Đồ án tốt nghiệp

Chưa điểm

6

1451020083

Nguyễn Tiến Long

CENG1099

Đồ án tốt nghiệp

Chưa điểm

7

1551020130

Nguyễn Văn Tình

CMAN3206

Đấu thầu hợp đồng trong xây dựng

Chưa học

CMAN4301

Dự toán trong xây dựng

Chưa học

8

1551020152

Trần Minh Tú

CMAN3206

Đấu thầu hợp đồng trong xây dựng

Chưa học

CMAN4301

Dự toán xây dựng

Chưa học

9

1551020005

Nguyễn Minh Duy Bằng

CENG4304

Thiết kế nhà nhiều tầng

3

 

b)     Khóa luận tốt nghiệp

 

STT

SV

Họ tên

môn học

Tên môn học

Điểm thi

01

1651040046

Trần Đình Hoàng

CMAN4410

Phân tích định lượng trong QLXD

3.5

 

III. SINH VIÊN BỊ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN

 

Các sinh viên bị khóa số sinh viên liên hệ phòng QLDT số 97 Văn Tần đóng lệ phí mở số sinh viên từ ngày 29/07 – 30/07. Sau khi đóng xong scan phiếu đóng tiền gửi qua mail: loan.ntk@ou.edu.vn để Khoa báo Phòng đổ dữ liệu đóng tiền.

 

Lưu ý:

-            Sinh viên trong danh sách đủ điều kiện thực hiện môn nêu trên không nhu cầu thực hiện trong học kỳ này thì báo lại cho Loan trước ngày 30/07/2020. Qua khoảng thời gian nêu trên Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến môn học nêu trên.

-            Mọi thông tin liên quan đến môn học sinh viên liên hệ Loan trong giờ hành chính từ ngày 29/07-30/07 để được hỗ trợ, DT: 028.38386617.