THÔNG BÁO

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm học 2019-2020

 

Khoa Xây dựng thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm học 2019 - 2020 như sau:

-  Ngày xét tốt nghiệp (dự kiến): Thứ tư, ngày 21/10/2020.

-  Ngày cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (dự kiến): Ngày 22/10/2020

Nội dung xem chi tiết >>>

Trân trọng thông báo./.