TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp (QLXD) Học kỳ 2/2019-2020

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá 2016 và các em trả nợ (ngành Quản lý Xây Dựng) về quy trình và thời gian thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp HK2/2019-2020, cụ thể như sau:

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn ( file đính kèm).

Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 16/03/2020

Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 19/03/2020 đến hết ngày 06/06/2020

 Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 15/06/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

Lưu ý: - Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

           - SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 13/06/2020.

Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 23/06/2020

Từ ngày 24/06/2020 đến ngày 28/06/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 30/06/2020

VP.KHOA XÂY DỰNG

Danh sách trưởng Nhóm

 

Họ và tên trưởng nhóm

DT

Email

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

0962962781

1651040064le@ou.edu.vn

Lại Thị Ngọc Duyên

0395606767

1654030044duyen@ou.edu.vn

Lê Văn Toàn

0385897727

vantoan2109@gmail.com

Trần Đình Thế Vỹ

0978548050

1651040157vy@ou.edu.vn

Võ Thị Kiều Nhung

0339394899

1651040087nhung@ou.edu

Trần Thị Cẩm Quyên

0915376878

1651040106quyen@ou.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Ngân

0969466409

1651040080ngan@ou.edu.vn

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến thông báo này sinh viên liên hệ qua email: loan.ntk@ou.edu.vn để được hỗ trợ