THÔNG BÁO NỘI DUNG THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

1. Thời gian thực hiện từ ngày 2/11/2020 - 25/12/2020

2. Thông tin danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện từng nhóm.

STT

Mã số sinh viên

Tên sinh viên

Giảng viên hướng dẫn

Trưởng nhóm

1

1651020017

Phan Đình Chiến

 

Trần Thanh Danh

DT: 0982.834.944

Nguyễn Văn Mềm

DT: 0904238252

2

1851020007

Trần Minh Chiến

3

1751022005

Lê Công Chính

4

1651020026

Phạm Minh Cường

5

1751020017

Nguyễn Hồ Dũng

6

1851020016

Phạm Văn Dũng

7

1851020026

Hồ Ngọc Đệ

8

1751020024

Nguyễn Đại Đồng

9

1751020025

Lê Hồng Đức

10

1751020029

Trần Trung Hiếu

11

1751020032

Hồ Lê Quốc Hoàng

12

1851022012

Đào Văn Hùng

13

1851022013

Lê Quốc Hùng

14

1851020045

Lê Sỹ Huỳnh

15

1851020058

Đỗ Duy Khả

16

1851020050

Hồ Phước Khang

17

1851022018

Phan Thanh Khang

18

1851020052

Trần Nhĩ Khang

19

1851020053

Huỳnh Quốc Khanh

20

1851020060

Nguyễn Đăng Khoa

21

1851020065

Nguyễn Hữu Khương

22

1651020099

Huỳnh Nhật Kiên

23

1851020074

Nguyễn Duy Linh

24

1751020059

Lê Đỗ Hoàng Long

25

1851020078

Lê Tấn Lộc

26

1751020062

Lê Đình Luân

27

1851020079

Trịnh Công Mạnh

28

1751022026

Vũ Đức Mạnh

29

1751020064

Nguyễn Văn Mềm

30

1751020068

Trần Phương Nam

31

1851022029

Vũ Văn Nhân

Tô Thanh Sang

DT: 0931.076.200

 

Nguyễn Anh Quốc

DT: 0915.452.154

32

1851020090

Vũ Minh Nhật

33

1851020097

Nguyễn Trần Thiên Phú

34

1851022038

Nguyễn Anh Quốc

35

1751020093

Phạm Hoàng Sang

36

1851020103

Đinh Thanh Sơn

37

1851020104

Huỳnh Ngọc Sơn

38

1751020095

Ngô Minh Sơn

39

1851020105

Trần Ngọc Sơn

40

1751020097

Trần Thanh Sơn

41

1751022041

Phạm Ngọc Sử

42

1851020107

Nguyễn Lê Anh Tài

43

1851020109

Nguyễn Công Tâm

44

1851022040

Trần Minh Tâm

45

1751020108

Nguyễn Tiến Thành

46

1651020176

Nguyễn Trường Thành

47

1851020120

Vũ Long Thiên Thiên

48

1751020117

Phạm Hoàng Thông

49

1851020126

Trần Tiến Thuận

50

1651020201

Nguyễn Thế Thức

51

1851020127

Lê Trọng Tiến

52

1751020126

Phạm Công Toàn

53

1851020132

Nguyễn Hữu Triệu

54

1751020131

Nguyễn Văn Trung

55

1851020134

Thái Văn Trung

56

1851020135

Võ Thành Trung

57

1651020224

Lê Văn Tuấn

58

1451020183

Phạm Việt Tuấn

59

1851022054

Nguyễn Triệu Vĩ

60

1851022056

Lê Quốc Vũ

61

1751020153

Phan Văn Vũ

62

1851020002

Nguyễn Thế Anh

Dương Hồng Thẩm

DT: 0903.708.360

Bùi Thị Mỹ Hiền

DT : 0977.129.241

63

1851022005

Phạm Ngọc Bình

64

1751020014

Lê Minh Tuấn Duy

65

1851020014

Lê Ngọc Hoàng Duy

66

1751022008

Nguyễn Hoàng Anh Duy

67

1851022061

Trương Huỳnh Triệu Duy

68

1851020024

Nguyễn Truyền Tiến Đạt

69

1851022006

Phan Tấn Đạt

70

1851020027

Nguyễn Ngọc Đô

71

1751022012

Lâm Triều Đức

72

1851020031

Nguyễn Thế Giang

73

1851020033

Hạp Tiến Hải

74

1753010068

Phan Thị Ngọc Hân

75

1851020036

Bùi Thị Mỹ Hiền

76

1751020034

Võ Đình Huy Hoàng

77

1751022016

Võ Hà Duy Hoàng

78

1751022019

Đỗ Quốc Hùng

79

1851022010

Nguyễn Lê Huy

80

1851020043

Nguyễn Thanh Huy

81

1751020041

Trần Quang Huy

82

1851020051

Lâm Vĩ Khang

83

1851020062

Phạm Nguyễn Đăng Khoa

84

1751020052

Đồng Xuân Kiên

85

1851020070

Võ Hào Kiệt

86

1751020056

Hồ Xuân Lập

87

1651020107

Đặng Phi Long

88

1851022027

Đặng Thành Nam

89

1751022030

Đỗ Thị Bích Ngân

90

1851020085

Nguyễn Hữu Ngọc

91

1851020089

Nguyễn Thái Nhật

92

1851040051

Nguyễn Thái Nhật

Võ Nguyễn Phú Huân

DT: 0903.386.336

Dương Thị Thủy Tiên

DT: 052.372.6512

93

1851020095

Nguyễn Thiên Phong

94

1751020080

Phan Huy Phúc

95

1851022033

Đoàn Hoài Phương

96

1851022034

Phạm Quang Phương

97

1851022035

Tạ Quang Duy Phương

98

1651020148

Nguyễn Duy Quang

99

1851022037

Trần Minh Quân

100

1851020102

Bạch Huỳnh Hoàng Quý

101

1851022039

Huỳnh Thanh Sơn

102

1851020106

Đỗ Xuân Tài

103

1751020099

Tăng Hiến Tài

104

1851020122

Nguyễn Trí Thiện

105

1751020113

Bùi Văn Thịnh

106

1751020114

Đoàn Đức Thịnh

107

1751020115

Phan Anh Thịnh

108

1751020116

Ngô Minh Thoại

109

1751020120

Nguyễn Thanh Hoài Thương

110

1851022046

Dương Thị Thủy Tiên

111

1851022047

Nguyễn Hữu Tiến

112

1851022048

La Hữu Tín

113

1851022049

Huỳnh Pan Anh Trọng

114

1751020136

Mai Đức Trường

115

1751020143

Huỳnh Văn Tú

116

1851022051

Nguyễn Văn Tú

117

1851020140

Nguyễn Anh Tuấn

118

1551020159

Phan Quốc Văn

119

1851022053

Đào Thanh Việt

120

1851020146

Võ Thành Vinh

121

1851022055

Đào Long Hoàng Vũ

 3. Lưu ý:

Sinh viên tham gia hướng dẫn theo nhóm đã phân công, mọi thông tin phản hồi về môn học sinh viên liên hệ Cô Loan DT: (028) 383.866.17 để được hỗ trợ.