THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp Học kỳ 3/2019-2020

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ học kỳ 3 năm 2019 - 2020 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK3/2019-2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 12/08/2020
  2. Thời gian nhận đề tài từ ngày 07/08/2020 đến hết ngày 08/08/2020 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 17/08/2020
  3. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 13/08/2020 đến hết ngày 17/11/2020 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 13/08/2020 đến hết ngày 05/10/2020; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 17/11/2020, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ 2/9
  4.  Thời gian nộp Đồ Án: ngày 22/11/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 21/11/2020.
  5. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 22/11/2020 đến ngày 29/11/2020
  6. Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  7. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 08/12/2020
  8. Thông tin giảng viên hướng dẫn xem tại đây
  9.  Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp xem tại đây.

Danh sách trưởng Nhóm

 

Họ và tên

DT

Email

Dương Chí Cần

0345.461.777

1651020015can@ou.edu.vn

Nguyễn Văn Vinh

0906.022.210

nguyenvanvinh2210@gmail.com