THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ học kỳ 2 năm 2019 - 2020 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK2/2019-2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 15/03/2020
  2. Thời gian nhận đề tài từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 10/03/2020 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 17/03/2020
  3. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 24/06/2020 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 13/05/2020; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 14/05/2020 đến hết ngày 24/06/2020, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ 2/4 (giỗ tổ hung vương) 30/4; 1/5)
  4. Thời gian nộp Đồ Án: ngày 30/06/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn.
  5. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 08/07/2020
  6. Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 17/07/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  7. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020
  8. Biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện đính kèm tại đây
  9. Danh sách sinh viên thực hiện được phân theo nhóm sinh viên xem tại đây

Danh sách trưởng Nhóm

Họ và tên

DT

Email

Thái Lương Thụ 

0909972845

thutl@hcmute.edu.vn

Nguyễn Quốc Thịnh  

0971231213

1651020191thinh@ou.edu.vn

Nguyễn Hoàng Lộc

0773209958

hoangloc0107@gmail.com

Ngô Văn Hoài

0357772666

1651020068hoai@ou.edu.vn

Võ Thị Hoài Thương

0985359914

vohoaithuong.0510@gmail.com

Nguyễn Thanh Phong           

0358395769

1651020136phong@ou.edu.vn

Nguyễn Hoàng Minh Huy

0362787799

1651020073huy@ou.edu.vn

Hồ Hoàng Huynh

0938781131

hohoanghuynh10@gmail.com

Trần Hữu Thành

0911567013

huuthanh17998@gmail.com

Lê Thái Tồn

0966543401

1651020208ton@ou.edu.vn