TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019.

THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp Học kỳ 1/2019-2020

 

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ học kỳ 1 năm 2019 - 2020 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK1/2019-2020, cụ thể như sau:

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn ( file đính kèm).SDT Thầy Dũng: 0909.345.612, thầy Huân:0903.386.336

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 11/11/2019-17/11/2019
  2. Thời gian nhận đề tài từ ngày 06/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 17/11/2019
  3. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 09/03/2020 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 04/01/2020; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 09/03/2020, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ tết nguyên đán)
  4.  Thời gian nộp Đồ Án: ngày 16/03/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn.
  5. Thời gian nộp Phiếu đánh giá hướng dẫn Đồ Án kèm Bảng điểm hướng dẫn: Ngày 16/03/2020, Qúy Thầy/Cô nộp về email: loan.ntk@ou.edu.vn bảng mềm; Văn phòng Khoa Phòng 705 số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM bảng cứng.
  6. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 23/03/2020
  7. Thời gian nộp Phiếu đánh giá phản biện Đồ Án kèm Bảng điểm phản biện: Ngày 23/03/2020 – 27/03/2020, Qúy Thầy/Cô nộp về email: loan.ntk@ou.edu.vn bảng mềm; Văn phòng Khoa Phòng 801 số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM bảng cứng.  
  8. Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 07/04/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  9. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 10/04/2020

VP.KHOA XÂY DỰNG

Danh sách trưởng Nhóm

Nguyễn Lê Đức Huy  -                      DT: 0902401655                             Email: duchuy201295@gmail.com