THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp Học kỳ 1/2019-2020

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ học kỳ 1 năm 2019 - 2020 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK1/2019-2020, cụ thể như sau:

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn tại đây

 

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 08/10/2019
  2. Thời gian nhận đề tài từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 10/10/2019
  3. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/01/2020 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 05/12/2019; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 06/12/2019 đến hết ngày 07/02/2020, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ tết nguyên đán)
  4.  Thời gian nộp Đồ Án: ngày 14/02/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn.
  5. Thời gian nộp Phiếu đánh giá hướng dẫn Đồ Án kèm Bảng điểm hướng dẫn: Ngày 09/02/2020, Qúy Thầy/Cô nộp về email: loan.ntk@ou.edu.vn bảng mềm; Văn phòng Khoa Phòng 705 số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM bảng cứng.
  6. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 15/02/2020 đến ngày 22/02/2020
  7. Thời gian nộp Phiếu đánh giá phản biện Đồ Án kèm Bảng điểm phản biện: Ngày 25/02/2020 – 28/02/2020, Qúy Thầy/Cô nộp về email: loan.ntk@ou.edu.vn bảng mềm; Văn phòng Khoa Phòng 801 số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM bảng cứng.  
  8. Từ ngày 01/03/2020 đến ngày 07/03/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  9. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 20/03/2020
  10. Các biểu mẫu đính kèm http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/Bieu%20mau%20ap%20dung%20trong%20qua%20trinh%20thuc%20hien(4).rar

VP.KHOA XÂY DỰNG

Danh sách trưởng Nhóm

 

Phan Văn Nhân  -                 DT: 0974114477                             Email: pvnhan92@gmail.com

Nguyễn Châu Phương   -      DT: 0938386484                             Email: chauphuong0704926@gmail.com

Lê Hoàng Phúc                      DT: 0372526867                             Email: 1551020092phuc@ou.edu.vn

Nguyễn Hữu Thuận   -          DT: 0963001228                             Email: 1551020122thuan@ou.edu.vn

Võ Chánh Tùng                    DT: 0961433894                             Email: tungvo97@gmail.com