THÔNG BÁO HỌC TRỰC TUYẾN MÔN XỬ LÝ GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU LỚP CE201B HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo học trực tuyến môn Xử lý gia cố nền đất yếu lớp CE201BC học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

Thời gian học thứ 5 ngày 03/11/2022 link học trên LMS, các ngày khác của môn Vật liệu xây dựng học trực tiếp bình thường.

Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ