THÔNG BÁO LỊCH HỌC BLENDED MÔN CẤP THOÁT NƯỚC C.TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP LỚP X91A

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch học blended môn Cấp thoát nước ctrình dân dụng và công nghiệp lớp X91A cụ thể như sau:

1/ Thời gian: Ngày 10/12/2020 Sinh viên không đến lớp mà truy cập vào LMS để trao đổi và làm bài tập lớn.

2/ Mọi thông tin cần hỗ trợ về môn học Sinh viên liên hệ Cô My để được hỗ trợ.