Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách bị cấm thi môn Tổ chức và quản lý thi công (lớp XD01, XD07) - HK1/2013-2014, cụ thể như sau:

Sinh viên xem  nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

VP.KHOA XD&Đ