THÔNG BÁO BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020 - 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo 48 sinh viên thực hiện bảo vệ môn Khóa luận tốt nghiệp vào ngày 11/7/2021 các thông tin như sau:

1/ Thời gian bảo vệ : 8 giờ - 17 giờ ngày 11/7/2021 theo thứ tự danh sách từng hội đồng xem tại đây: Hội đồng 1, Hội Đồng 2, Hội đồng 3;

2/ Địa chỉ bảo vệ: google meet, sinh viên kiểm tra mail để nhận link bảo vệ.

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào link buổi bảo vệ lúc 7 giờ 15 để chuẩn bị và điểm danh.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến buổi bảo vệ sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ.