Sứ Mệnh Tầm Nhìn

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, lành nghề, đáp ứng tốt yêu cầu của ngành

  1. Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp
  2. Thị Trường Quản Lý Dự Án và Kinh Doanh Bất Động Sản
  3. Kiến Trúc

cho Khu vực Miền Trung và Miền Nam.

Trở thành Khoa đào tạo chuyên ngành:

[1]. Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp,

[2]. Quản Lý Xây Dựng

[3]. Kiến trúc

có uy tín, được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin cậy, đánh giá cao.