I.MỤC ĐÍCH

 • Giới thiệu thông tin về Trường, Khoa cho Tân sinh viên khóa 2020
 • Cung cấp và tư vấn những điều cần lưu ý cho Tân sinh viên trong qua trình học tập suốt khóa học tại Trường
 • Định hướng rõ thêm về ngành nghề mà các em bắt đầu theo học
 • Giao lưu với Doanh nghiệp để biết về tình hình như cầu và xu hướng của ngành nghề.

II.THÀNH PHẦN THAM GIA

 • Ban Chủ Nhiệm Khoa, Giảng viên, Chuyên viên khoa Xây Dựng
 • Anh Nguyễn Khắc Quân, Phó Tổng giám đốc Công ty  BK Cons – cựu sinh viên
 • BCH Đoàn – Hội Khoa Xây dựng
 • Sinh viên Khóa 2020, Khoa Xây dựng

III. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN

 • Thời gian: 7h00, Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020
 • Địa điểm: Hội trường lầu 4, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp

LƯU Ý:

 • Bắt buộc đối với sinh viên khóa 2020
 • Cộng 7 điểm rèn luyện khi sinh viên tham gia
 • Trừ 7 điểm rèn luyện khi sinh viên không tham gia
 • Sinh viên có mặt đúng giờ