Giảng viên: ThS. Trần Thúc Tài

U-member-1

ThS. Trần Thúc Tài

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN THÚC TÀI                      Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1965

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2012

Email: tai.tt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công Trình Giao Thông
 • Công Trình Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp
 • Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Trắc Địa Công Trình
 • Thủy Lực, Cấp Thoát Nước
 • Quản Lý Dự Án

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Trung cấp

1986

Cầu đường bộ

Cao Đẳng GTVT III

Việt Nam

Kỹ sư

1999

Kỹ Sư Xây Dựng

Đại Học Mở TpHCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2012

Quản Lý Công Nghiệp

Ho Chi Minh City Open University, Vietnam and Ecole Superieure De Commerce et Technologie De Toulon, France

Việt Nam and France

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1985-1995

Ban Quản Lý Dự Án Sở GTVT AN GIANG

Quản lý dự án Giám sát kỹ thuật

1995-2000

Xn3; Cty5 Tổng Công Ty XD Số 1

QS Quản lý khối lượng

Quản lý tiến độ

Quản lý chất lượng

An Toàn Lao Động

2000-2015

Khoa Xây Dựng và Điện Trường Đại Học Mở TpHCM

Giảng viên cơ hữu

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Trắc Địa và Thực Hành Trắc Địa
 • Môn 2: Cơ Chất Lỏng và Thí Nghiệm Cơ Chất Lỏng
 • Môn 3: Thủy Lực
 • Môn 4: Kỹ Thuật Đô Thị
 • Môn 5: Thực Hành Autocad
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
 1. Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

STT

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

01

Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Trắc Địa

02

2015

(dùng cho hệ Đào Tạo Từ Xa)

02

Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Cơ Chất Lỏng

02

2015

(dùng cho hệ Đào Tạo Từ Xa)

 

 

 1. Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

01

Giải Quyết Bài Toán Thử Dần Trong Tính Toán Thủy Lực Thủy Văn Khi Thiết Kế Đường Ô Tô

Tập San Khoa Học Trường Đại Học Mở TpHCM

{Số 05 (6) – 2005}

06/2005

 

02

Thiết Kế Chế Tạo Bộ Thí Nghiệm Cơ Chất Lỏng Gọn Nhẹ Dùng Để Giảng Dạy Cho Hệ Đào Tạo Từ Xa

Tạp Chí Khoa Học

Trường Đại Học Mở TpHCM

{Số 01 (12) – 2008}

12/2008

 

 

 

 1. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn

Stt

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian (bắt đầu - kết thúc

01

 

 

Thiết Kế Chế Tạo Bộ Thí Nghiệm Cơ Chất Lỏng Gọn Nhẹ Dùng Để Giảng Dạy Cho Hệ Đào Tạo Từ Xa

Giảng Dạy trực quan cho Hệ Đào Tạo Từ Xa tại các Trung Tâm GDTX của các tỉnh, thành liên kết với

Đại Học Mở TpHCM

Từ 2006 đến nay

 

 

 1. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

Stt

Hình thức, nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Ghi chú

01

BỘ THÍ NGHIỆM THỦY LỰC

Giải nhì Hội Thi Sáng Tạo Khoa Học Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2006

2006

đã photo Bằng khen, Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận đính kèm

02

Bằng Lao Động Sáng Tạo

của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trao tặng

2006

-nt-

03

BỘ THÍ NGHIỆM THỦY LỰC

Giải khuyến khích Hội Thi Sáng Tạo Kỹ Thuật Toàn Quốc Lần IX (2006-2007)

2007

-nt-