Giảng viên: TS. Tô Thanh Sang

U-member-1

TS. Tô Thanh Sang

Giảng viên Cơ hữu

Giảng viên Cơ Hữu

Thành viên Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật và Giải pháp Công nghệ CEATS

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TÔ THANH SANG                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1992

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                              Năm đạt học vị: 2022

Email: sang.tt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: Khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Nền móng Công trình

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(KS, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ

chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2015

 

Kỹ sư Xây dựng

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2018

 

Thạc sĩ Xây dựng

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Tiến sĩ

2022

Kỹ sư Xây dựng

 

Bỉ

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Nơi công tác

Công việc

đảm nhiệm

4/2015-5/2016

Công ty NewPolytech

Nhân viên

5/2016-12/2018

Công ty Tham and Wong

Nhân viên

12/2018 - nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các môn giảng dạy:

  • Môn 1: Cơ học đất
  • Môn 2: Nền móng
  • Môn 3: Địa chất công trình
  • Môn 4: Bê tông cốt thép 1

2. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:

Các bài báo đã công bố:

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phân tích, tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dựa trên thí nghiệm Osterberg bằng mô phỏng Plaxis 2D

2019

Tạp chí Xây dựng

2

Phân tích nội lực sàn tầng hầm trong quá trình thi công tầng hầm bằng phương pháp top-down

2019

Tạp chí Xây dựng

3

Phân tích chuyển vị của tường vây và lún nền công trình lân cận khi thi công hố đào sâu bằng mô phỏng Plaxis 2D

2019

Tạp chí Xây dựng