Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Loan

U-member-1

Nguyễn Thị Kim Loan

Trợ lý Giáo vụ Đào tạo

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LOAN          Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/05/1987

Email: loan.ntk@ou.edu.vn

Điện thoại liên lạc: 076.476.2476

Chức vụ: Trợ lý đào tạo chính quy

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/2018- Nay

Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

Trợ lý đào tạo chính quy