Giảng viên: TS. Lê Minh Hoàng

U-member-1

TS. Lê Minh Hoàng

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

Thành viên Trung Tâm Ứng dụng Kỹ thuật và Giải pháp Công nghệ CEATS

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ MINH HOÀNG                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/1985

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2016

Email: hoang.lm@ou.edu.vn

Số điện thoại: 0985 713 736

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kết cấu công trình, Mô phỏng số.

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2008

 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại Học Kiến Trúc

Tp HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2016

 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2008 – 04/2016

Công ty Total Building Systems

Nhân viên

05/2016 – 05/2018

Công ty Sino-Pacific

Trưởng nhóm

06/2018 - nay

Trường Đại Học Mở. tp HCM

Giảng viên

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Bê tông cốt thép 2;
  • Môn 2: Kết cấu Bê tông 3;
  • Môn 3: Nhà nhiều tầng;
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
  1. Các bài báo đã công bố:

 

 

 

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường (2019), Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu chọc thủng của liên kết sàn phẳng – cột giữa tròn bê tông cốt thép, Tạp chí Xây Dựng, 01, 145 – 151.

2019

Tạp chí Xây Dựng

2

Lê Minh Hoàng, Lưu Thanh Bình, Ngô Hữu Cường (2019), Áp dụng mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông trong mô phỏng số, Tạp chí Xây Dựng, 06, 109 – 207.

2019

Tạp chí Xây Dựng

3

Lê Minh Hoàng, Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Thân (2019), Khảo sát ứng xử bám dính giữa cốt thép và bê tông bằng phương pháp mô phỏng số, Tạp chí Xây Dựng, 07, 199 – 203.

2019

Tạp chí Xây Dựng

4

Lê Minh Hoàng, Lê Văn Bình, Ngô Hữu Cường (2019), Khảo sát ứng xử của dầm có lỗ mở nhỏ bằng phương pháp số, Tạp chí Xây Dựng, 08.

2019

Tạp chí Xây Dựng