Giảng viên: PGS. TS Dương Hồng Thẩm

U-member-1

PGS. TS Dương Hồng Thẩm

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Hồng Thẩm                              Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1961                                   Nơi sinh: Tp Huế

Quê quán: Hà Đông (nay là Hà Nội)                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                            Năm, nước nhận học vị: 2002, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo Sư          Năm bổ nhiệm: 2013, Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên cao cấp bậc 2/6

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Mở TpHCM

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:  CQ: 028 383 6617     NR: 028 3847 5778  

Fax:                                                                         Email: tham.dh@ou.edu.vn   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy        

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngành học: Xây Dựng                    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                           Năm tốt nghiệp: 1983

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Công Trình trên Nền đất yếu     Năm cấp bằng: 1996

       Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM

      Tên luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng chấn động do đóng cọc đối với công trình xung quanh. Mã số ngành 3110002

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ học đất – Cơ học Nền móng và Công trình ngầm

       Năm cấp bằng: 2002

       Nơi đào tạo: Trường Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động do chuyển động của xe chạy đến Nền Công trình xung quanh Mã số ngành 2.15.03 Cơ học đất, cơ học Nền móng và Công Trình ngầm.
  1. Ngoại ngữ:          1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: Giao tiếp và Giảng dạy tốt 

                                        2. Tiếng Nga               Mức độ sử dụng: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN

NƠI CÔNG TÁC

CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM

Hiện nay

Trường ĐH Mở TpHCM

Giảng viên cơ hữu, Phó Giáo Sư (ngạch GV cao cấp 2/6)

3/1/2017- 2/1/2020

Trường ĐH Công Nghệ SG

Giảng viên cơ hữu, Phó Giáo Sư (ngạch GV cao cấp 1/6)

31/12/2002-31/12/2016

Trường Mở ĐHQG- TpHCM

Giảng viên cơ hữu, Phó trưởng khoa 2003-2014. Trúng tuyển Giảng viên chính (2011); Phó Giáo Sư (2013)

2000- 2002

Viện Cơ học Ứng dụng, Viện Hàm Lâm khoa học Việt nam

Nghiên cứu viên Phòng Chẩn đoán kỹ thuật, Cơ Tin và Kỹ thuật Biển (từ 2000-2002)

1999 – 2000

Cty Tư Vấn Thiết kế, Cty CDC (Bộ Xây dựng)

Kỹ sư Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu

1987 – 1999

Cty xây dựng và Phát triển nhà Quận 10, Đội 3, Văn phòng tư vấn - thiết kế,

Trường ĐHBK ĐHQG- TpHCM

Kỹ sư giám sát kỹ thuật đội

Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu

Từ 31/12/1997 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

1985 – 1987

Phân viện Thiết kế kỹ thuật Thương Nghiệp – Bộ Nội Thương

Kỹ sư thiết kế kết cấu

1983 -1985

Xí nghiệp công trình 67, Liên hiệp các XN Xây dựng - Giao thông khu vực 6 (CIENCO 6)

Kỹ sư giám sát kỹ thuật thi công

1978-1983

Sinh viên Trường ĐHBK TpHCM

Sinh viên Khoa Xây Dựng, chuyên ngành Cầu Đường

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Xem tiếp tại đây)