Giảng viên: Nguyễn Phú Cường, TS.

U-member-1

Nguyễn Phú Cường, TS.

Trưởng Bộ môn Công trình

Trưởng Bộ môn Công Trình

 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG                                                Năm sinh: 1983

Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Kết cấu/Xây dựng                     Năm: 2014

Vui lòng liên lạc qua email nếu các bạn muốn gặp mình:

Email: cuong.pn@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Công trình (2017)

Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật Kết cấu Nâng cao (2021)

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng, Trường Đại Học Mở TP. HCM

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Đại Học

2006

Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM

Việt Nam

Cao Học

2011

Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM

Việt Nam

Tiến sĩ

Sau Tiến sĩ

2011-2014

2014-2016

Kỹ Thuật Kết Cấu/Xây dựng

Trường Đại học Sejong, Seoul

Hàn Quốc

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2016 – nay

Trường Đại học Mở Tp. HCM

Giảng viên cơ hữu, Trưởng Bộ môn Công trình (2017), Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật Kết cấu Nâng cao (2021)

09/2014 – 09/2016

Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc

Nghiên cứu sau Tiến sĩ

03/2011 – 08/2014

Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc

Nghiên cứu sinh, học và làm nghiên cứu

09/2008 – 10/2010

Công ty Cổ phần Bubble Deck Việt Nam

Trưởng phòng thiết kế

02/2008 – 08/2008

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Kỹ sư phòng dự án và đầu tư xây dựng

03/2007 – 01/2008

Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Trẻ

Kỹ sư thiết kế và giám sát

02/2006 – 02/2007

Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam Á

Kỹ sư thiết kế kỹ thuật

 

4. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

A. Giảng dạy

a. Đại học:

 • Kết Cấu Thép 1
 • Kết Cấu Thép 2
 • Sức Bền Vật Liệu 1
 • Sức Bền Vật Liệu 2
 • Đồ Án Kết Cấu Thép
 • Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1
 • Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2
 • Thiết Kế Nhà Cao Tầng
 • Thực tập nhận thức ngành
 • Thực tập Tốt Nghiệp
 • Đồ Án Tốt Nghiệp

b. Cao học: 

 • Kết Cấu Thép Nâng Cao
 • Ổn Định Kết Cấu
 • Phân Tích Phi Tuyến Kết Cấu
 • Ứng Dụng Phần Mềm Phần Tử Hữu Hạn trong Phân Tích Kết Cấu
 • Kỹ Thuật Động Đất
 • Luận Án Tốt Nghiệp Thạc sỹ và Tiến sỹ

 

5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

a. Lĩnh vực Nghiên cứu Yêu thích:

 • Advanced Analysis of Steel Structures (Frame, Cable, Truss, Connection, …)

Hướng nghiên cứu này chúng tôi phát triển phần mềm phân tích phi tuyến kết cấu thép, bê tông, thép và bê tông liên hợp, ... Ứng xử phi tuyến vật liệu được xét đến trong quá trình phân tích. Hiệu ứng P-Delta nhỏ và lớn đều được xét trong quá trình thành lập công thức phần tử hữu hạn. Liên kết nửa cứng (mềm, nằm giữa khớp và ngàm) cũng được xét đến trong quá trình phân tích nội lực kết cấu và tiên đoán chuyển vị. Người đọc có thể tham khảo một trong những bài báo khoa học sau: Article1, Article2, Article3, .... Chi tiết hơn hãy liên hệ Dr. Phú Cường.  

 • Composite Steel-Concrete Structures
 • Concrete-Filled Steel Tube Structures
 • Genetic Algorithm Applications in Structural Optimization

​Tối ưu hóa thiết kế kết cấu dùng các thuật toán tối ưu hóa, có thể kết hợp với học máy để nâng cao kết quả tối ưu, ...

 • Linear and Nonlinear Structural Finite Element Analysis

Hướng nghiên cứu này phân tích ứng xử của các kết cấu phức tạp dùng phần mềm phần tử hữu hạn thương mại.

 • Earthquake Engineering - Nonlinear Inelastic Time-History Analysis

​Hướng nghiên cứu này mô phỏng hoặc lập trình phân tích kết cấu công trình chịu tải trọng động đất thời gian thực xét ảnh hưởng theo thời gian và sau khi kết thúc động đất.

 • Reliability-based Design Optimization using Advanced Analysis
 • Semi-rigid Steel Connection Performance
 • Structural Viscous Damping
 • Performance-based Design
 • Structural Vibration Control

Hướng nghiên cứu này tập trung tìm ra giải pháp tối ưu để khống chế dao động của kết cấu công trình dưới tải trọng động

 • Plastic Analysis and Design 

Phân tích ứng xử của kết cấu công trình ngoài miền đàn hồi và áp dụng triết lý thiết kế ngoài miền đàn hồi cho kết cấu công trình

 • Artificial Intelligent, Machine Learning, Artificial Neural Networks, ...

Hướng nghiên cứu này dùng học máy ML hoặc trí thông minh nhân tạo AI, hoặc mạng Nơ ron nhân tạo ANN để tiên đoán ứng xử của kết cấu công trình khi chúng ta có bộ dữ liệu đủ lớn và tin cậy.

 • ABAQUS, ANSYS, OpenSees, ... - Advanced Nonlinear Finite Element Simulation

Hướng nghiên cứu này dùng các phần mềm phần tử hữu hạn nâng cao như ABAQUS, ANASYS, hoặc phần mềm nguồn mở OpenSees, ... để nghiên cứu ứng xử phức tạp của kết cấu dưới tải trọng tĩnh và động.

 • Computational Mechanics

​Hướng nghiên cứu này đào sâu vào tìm lời giải gần đúng chính xác nhất có thể của bài toán phân tích ứng xử cơ học vật liệu (vật liệu chức năng, vật liệu composite) của các kết cấu dạng dầm, tấm, vỏ, màng, ... ở trạng thái kích thước thông thường hoặc kích thước Micro, hay Nano, ... Có nhiều phương pháp giải bài toán dạng này: Analytical Solution, Finite Element Method, Meshless Method, Isogeometric Analysis, Smoothed Finite Element Method, ... 

 • SAP2000, ETABS, Perform-3D, CSI-Bridge, ...

Hướng nghiên cứu này tập trung dùng những tính năng phân tích phi tuyến nâng cao đã có của các phần mềm được phát triển từ source code gốc của Trường Đại học Berkeley, Hoa Kỳ, hãng Computer & Structures đã phát triển thành công thành các phần mềm thương mại nổi tiếng thế giới như SAP2000, ETABS, SAFE, ... áp dụng cho bài toán thiết kế thực tế.

b. Các công trình khoa học đã công bố quốc tế ISI (SCI, SCIE):

Xem chi tiết theo link sau:

1. https://scholar.google.com: Xem tại đây Các bài báo của nhà khoa học

2. https://www.researchgate.net: Xem tại đây Mạng xã hội của các nhà khoa học

3. https://publons.comXem tại đây Tham gia phản biện và ban biên tập tạp chí quốc tế

For more information or cooperation in Scientific Research, please email Dr. Cuong cuong.pn@ou.edu.vn

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (chưa cập nhật đầy đủ)

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phân tích ứng xử nâng cao của khung thép có xét ảnh hưởng của mất ổn định xoắn bên

2018/2019

Đề tài cấp Trường, Đại học Mở Tp. HCM

Chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên chính

2

Phân tích phi tuyến khung thép dùng phương pháp khớp dẻo bậc hai cải tiến

2017/2018

Đề tài cấp Trường, Đại học Mở Tp. HCM

Chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên chính

3

Smart Design of Steel Structures using Fiber Element

2015/2017

Đề tài cấp Bộ, Hàn Quốc

Nghiên cứu viên chính

4

Slimming Technology of Infrastructure to Reduce Wind and Hydraulic Pressure – Stage 2

2016/2020

Đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, Hàn Quốc

Nghiên cứu chủ chốt

5

Slimming Technology of Infrastructure to Reduce Wind and Hydraulic Pressure – Stage 1

2011/2015

Đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, Hàn Quốc

Nghiên cứu chủ chốt

 

Sinh viên lưu ý để học tập ở Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở Tp. HCM cho tốt.

Đây là lời khuyên của thầy Phú Cường:

1. Lên lớp tập trung nghe bài giảng, về nhà chủ động làm bài tập và đọc sách chuyên ngành thêm.

2. Song song việc học ở Trường sinh viên nên hỏi các bạn ở Sài Gòn nơi nào đào tạo Tiếng Anh hiệu quả ---> phải đi học thêm tiếng anh trong quá trình học đại học.

3. Học xong năm nhất khoảng giữa năm 2 sinh viên hỏi các anh chị khóa trước chỗ nào dạy Autocad tốt đi đến đó học.

4. Khi học xong các môn Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2, ... khoảng giữa đến cuối năm 2, sinh viên chủ động hỏi các anh chị khóa trước chỗ đào tạo phần mềm phân tích kết cấu ETABS (cả SAFE), đi học trước để làm tốt các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Riêng phần mềm SAP2000 nếu học hết các môn thầy Phú Cường dạy thì thầy sẽ dạy đủ để hiểu và sử dụng. 

5. Nếu có đam mê yêu thích những thứ gì khác thì hãy cứ học thêm.

6. Các phần mềm máy tính khác phục vụ chuyên ngành học đến môn nào thầy dạy môn đó sẽ giới thiệu. Những phần mềm cao cấp hơn hoặc đặc thù yêu cầu của công ty thì các bạn sau này ra Trường công ty yêu cầu hãy học.

Túm lại: học thật chắc kiến thức chuyên ngành + học thêm để giỏi tiếng anh + học các phần mềm cần thiết để làm tốt các đồ án.

Chúc các em học tốt!

PC.