Giảng viên: TS. Trịnh Thùy Anh

U-member-1

TS. Trịnh Thùy Anh

Giảng viên

Đề tài NCKH:

 1. Chủ trì đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu khả năng áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp Việt Nam”. Trường ĐH Mở TP. HCM, 2013
 2. Chủ trì đề tài NCKH cấp trường “Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng hội nhập quốc tế”. Trường ĐH Mở TP. HCM, 2011
 3. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng thương hiệu khu du lịch sinh thái Gáo Giồng trên quan điểm phát triển bền vững. Trường đại học Mở TP. HCM, 2010.
 4. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Đánh giá sự đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đối với nhu cầu của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Mở TP. HCM, 2009.
 5. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc phát triển các khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2009.
 6. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ B2006-04-07 “Nghiên cứu xác định chi phí tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam”, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2006.

 

Sách:

 1. Các tình huống Quản trị kinh doanh, chủ biên: Trịnh Thùy Anh, NXB Thống kê, 2014.
 2. Quản trị học. Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên, NXB Thống kê, 2013.
 3. Kinh doanh quốc tế. Trịnh Thùy Anh, Trương Mỹ Diễm, Ngô Kim Trâm Anh, NXB Thống kê 2012.
 4. Cẩm nang Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB TK, 2011.
 5. Hỏi – đáp Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2011.
 6. Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2010.
 7. Phân tích dự án đầu tư. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2008.

 

Bài báo:

 1. “Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh”, Trịnh Thùy Anh & Vũ Hoàng Chương. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27(1), 2016, 84-101.
 2. “The influence of organizational culture on employee commitment: A study in Seafood companies in HCMC”, Trinh Thuy Anh, Conference Proceeding: The international Conference on Business 2015: Corporate Social Responsibility & Sustainable Business Development, ISBN: 978-604-73-3756-9, HCMC 27 November 2015, p. 197-207.
 3. “Quản trị chiến lược dựa vào mô hình thẻ điểm cân bằng: Từ tư duy đến hành động”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí khoa học, ISSN: 1859-3453, Số 6 (45) 2015, p55-66
 4. “Khả năng áp dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Khoa học thương mại, ISSN: 1859-3666, Số 77+78 (1+2/2015), p.103-113
 5. “Implementation of balanced scorecard in Vietnamese enterprises”, Trinh Thuy Anh, Journal of Science, No.4 (12) 2014, ISSN: 1859-3453, p.67-74.
 6. “Rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí khoa học
 7. “Các yếu tố thành công trong triển khai thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 208, tháng 10/2014, ISSN: 1859-0012, p.46-51.
 8. “Các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 72 – 8/2014, tháng 8/2014, ISSN: 1859-3666, tr. 17-23.
 9. “Đổi mới trong trường đại học – góc nhìn từ quản trị chiến lược”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, Số 6-2014, ISSN: 0866-7802, tr.56-64.
 10. “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 68 – 4/2014, ISSN: 1859-3666, tháng 4/2014, tr. 36-42.
 11. “Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định giá dự thầu”. Trịnh Thùy Anh, Võ Thanh Sơn, Tạp chí Kinh tế và Dự báo 05/2014, ISSN: 0866-7120, tr. 80-83.
 12.  “Rural transport improvement for tourism development in the Mekong Delta”, Trinh Thuy Anh, Kỷ yếu hội thảo khoa học Sustainable Tourism Development in the Mekong Delta, NXB Thống kê, 2013, tr. 54-61
 13. “Enhancing customer satisfaction in terms of service quality in supermarket – The case study of Big C supermarket in HCMC”. Trinh Thuy Anh, Phan Minh Tai. Journal of Science, Trường đại học Mở TP.HCM, Vol 2 (7) 2013. P. 66-77
 14. “Ứng dụng ANP đánh giá rủi ro đầu tư dự án cao ốc văn phòng”. Trịnh Thùy Anh, Nguyễn Anh Vũ. Tạp chí Khoa học, Trường đại học Mở TP.HCM, số 4 (27) 2012. tr.45-51.
 15. “Nghiên cứu mức độ hài lòng của hành khách đối với chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, Trịnh Thùy Anh, Trần Thị Thanh Huyền, Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP.HCM, Số 3 (26) 2012, tr. 63 - 69
 16. “Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng hội nhập quốc tế”. Tạp chí Khoa học, Số 1 (24) – 2012. Trường ĐH Mở TP. HCM, 2012. Tr.80-88
 17. “Đào tạo chuyên ngành marketing ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh”. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Chương trình đào tạo marketing đáp ứng nhu cầu xã hội”, 2011.
 18. Factor that affect to schedule Performance of Traffic Construction Projects at Hochiminh City and Neighbour Provinces”. Trịnh Thùy Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo. Tạp chí Phát triển kinh tế số 246, trường đại học Kinh tế TP.HCM, 2011. tr. 50 – 55.
 19. Standard Motorcycle Helmet Usage and Its Effect to Road Traffic Safety in the Two Major Cities of Vietnam”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học, Trường đại học Mở TP.HCM, tháng 3 năm 2011. tr. 65 – 77.
 20. Hiệu quả của các khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long theo quan điểm phát triển bền vững”. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Chất lượng phát triển kinh tế Việt Nam 2001 – 2010 và xu hướng đến năm 2020”. Hà Nội, 2011.
 21. Một số phương pháp giảng dạy hiệu quả đối với các môn khoa học quản trị”. PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học Sử dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. tr. 98 – 105
 22. Curriculum Development of Business Administration Program for Distance Education at Hochiminh City Open University”. Trịnh Thùy Anh, Trương Mỹ Diễm. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đào tạo mở và từ xa, do Hội các trường đại học Mở, tổ chức tại Hà Nội. Tháng 10/2010.
 23. Bàn về việc phát triển kho học liệu khoa Quản trị kinh doanh”. TS. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM, Số 19 - 2010. tr.14-22
 24. Khảo sát nhu cầu về học liệu điện tử và chương trình đào tạo từ xa ngành QTKD”. PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Trịnh Thùy Anh. ThS. Trương Mỹ Diễm. Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM, Số 19 – 2010.
 25. Đánh giá chất lượng giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh của một số trường đại học tại TP HCM”. TS. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM – 2010.
 26. Phân tích yêu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của các trường đại học về đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh tại TP HCM”. TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Tháng 1/2010. tr. 28 - 36
 27. Analysis of Road Safety Situation in Hochiminh City”. Trinh Tu Anh, Trinh Thuy Anh. Proceeding of the 8th Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 7, November 2009.
 28. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo từ xa: Cái nhìn từ góc độ nhà Quản trị dự án”. TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về giáo dục mở và từ xa. NXB Thế giới. Hà Nội – 10/2009. tr.150 – 161
 29. Một số ý tưởng về nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới”. Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. NXB ĐH Quốc gia.
 30. Phát triển bền vững Khu kinh tế Dung Quất”. TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học Nguồn nhân lực cho sự phát triển Khu kinh tế Dung Quất trong thời kỳ hội nhập. NXB Lao động – Xã hội, tháng 10/2008. tr. 195-210.
 31. “Building Life-long Learning Society in Vietnam - How to turn the Idea into the Reality”, Trinh Thuy Anh, Le Khoa Nguyen, Kỷ yếu hội thảo “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, Environmental Stability”, Hàn Quốc 2012.
 32. “Standard Motorcycle Helmet Usage and Its Effect to Road Traffic Safety in the Two Major Cities of Vietnam”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học, Trường đại học Mở TP.HCM, tháng 3 năm 2011. tr. 65 – 77.
 33.  “Bàn về việc phát triển kho học liệu khoa Quản trị kinh doanh”. TS. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM, Số 19 - 2010. tr.14-22
 34. “Khảo sát nhu cầu về học liệu điện tử và chương trình đào tạo từ xa ngành QTKD”. PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Trịnh Thùy Anh. ThS. Trương Mỹ Diễm. Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM, Số 19 – 2010.
 35.  “Analysis of Road Safety Situation in Hochiminh City”. Trinh Tu Anh, Trinh Thuy Anh. Proceeding of the 8th Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 7, November 2009. (“Phân tích tình hình an toàn giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh”. Trịnh Tú Anh, Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo của Hội Nghiên cứu Giao thông Đông Á, Số 7, tháng 11/2009).
 36.  “Bàn về việc bước đầu phát triển kho học liệu điện tử cho Khoa QTKD”. TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo “Giáo trình điện tử”, Trường Đại học Mở TPHCM, tháng 12 năm 2008.
 37.  “Khu kinh tế Dung Quất hấp dẫn các nhà đầu tư như thế nào?” Lê Văn Dũng, ThS. Đào Thị Thanh Thủy. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học Nguồn nhân lực cho sự phát triển Khu kinh tế Dung Quất trong thời kỳ hội nhập. NXB Lao động – Xã hội, tháng 10/2008. tr. 225-232.
 38. “Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp”. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Trịnh Thùy Anh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề Quản trị nhân sự trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. NXB Đại học quốc gia, TP HCM, tháng 4/2008. tr. 125 – 130.
 39. “Bus Accident: A Problem in Hanoi today”. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 7, December 2007. p.2665-2673. (“Tai nạn giao thông xe buýt: vấn đề lớn ở Hà Nội hiện nay”. Trịnh Tú Anh, Trịnh Thùy Anh. Tạp chí của Hội Nghiên cứu Giao thông Đông Á, Số 7, tháng 12/2007, tr.2665-2673)
 40.  “Một số giải pháp giảm nhẹ rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 19, tháng 9 năm 2007. tr.84 – 87.
 41.  “Đánh giá các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 18, tháng 6 năm 2007. tr.85 – 92.
 42. “Phân tích nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số tháng 4 năm 2007. tr.26 – 32
 43. “Phân tích mối quan hệ giữa các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 17, tháng 4 năm 2007. tr.109 - 116
 44. “Nghiên cứu rủi ro theo phương pháp phân tích hệ thống”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 1-2 năm 2007.
 45. "Bus Congestion – A big Problem in HCMC today”. Trinh Tu Anh, Trinh Thuy Anh. Journal of TSSV Seminar on Sustainable Transportation Development in Urban Areas. 24 January 2007. p 73 – 80. (“Ách tắc xe buýt – Một vấn đề lớn tại thành phố HCM hiện nay”, Kỷ yếu tài liệu hội thảo Quốc tế của Hội Nghiên cứu Giao thông Việt Nam về Phát triển bền vững giao thông vận tải đô thị, 24/1/2007, tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
 46. "Strategies for Tomorrow Transportation Development in Hanoi”. Trinh Thuy Anh, Trinh Tu Anh. Journal of Seminar on Sustainable Transportation Development in Urban Areas, 24 January 2007. p 107 – 120. (“Chiến lược phát triển giao thông cho Hà Nội ngày mai”, Kỷ yếu tài liệu hội thảo Quốc tế của Hội Nghiên cứu Giao thông Việt Nam về Phát triển bền vững giao thông vận tải đô thị, 24/1/2007, tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
 47. “Lý thuyết xác suất áp dụng trong phân tích rủi ro dự án”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 16, tháng 12 năm 2006. tr 46 – 51.
 48. “Rủi ro và quản lý rủi ro liên quan đến thời gian trong dự án xây dựng công trình giao thông”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 14, tháng 5 năm 2006. tr. 152 - 158
 49. “Rủi ro và quản lý rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 13, tháng 2 năm 2006. tr. 82 – 87.
 50. “Xây dựng danh mục rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 16, tháng 12 năm 2006. tr105 – 112.
 51. “Khảo sát và phân tích rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay”. Trịnh Thùy Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 11 năm 2006. tr 37 – 44.
 52. “Conflict Technique applied to Blackspot in the National Highway No.5 of Hanoi”. Trịnh Thuỳ Anh, Trịnh Tú Anh. 2005. 11th International Student Seminar on Transport Research Symposium. (“Kỹ thuật phân tích va chạm áp dụng tại các điểm đen trên Quốc lộ 5”, tài liệu hội thảo ISSOT 2005, Chiba, Tokyo, Nhật Bản).
 53. “Rủi ro và quản lý rủi ro liên quan đến chi phí của dự án XDCTGT”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 12 tháng 11 năm 2005. tr 8 – 11.
 54. “Một số vấn đề về rủi ro dự án và quản lý rủi ro dự án”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 12 tháng 11 năm 2005.
 55. "Phương pháp phân tích rủi ro dự án”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 12, tháng 11 năm 2005. tr 72 – 81.
 56.  “Conflict Technique applied to Traffic Safety on the Model Corridor of Hanoi”. Trịnh Thuỳ Anh, Trịnh Tú Anh. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.5. pp.1875-1890. (“Kỹ thuật phân tích va chạm áp dụng nghiên cứu an toàn giao thông trên tuyến đường mẫu của Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo EASTS’05 Bangkok, Thailand, tháng 9/2005). tr.1875-1890.
 57. “Một số vấn đề về xác định rủi ro dự án”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11, tháng 6 năm 2005. tr 69 -79.
 58. "Mô phỏng Monter Carlo trong việc định giá công trình xây dựng”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 05/2005. tr 23 – 32.
 59. "Rủi ro và quản lý rủi ro liên quan đến thời gian trong dự án xây dựng công trình giao thông”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 04/2005. tr 33 – 36.
 60. "Rủi ro và quản lý rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 03/2005. tr 44- 48.
 61. "Một số vấn đề về quản lý chi phí đối với dự án BOT”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 01-02/2005. tr 62 – 66.
 62. "Thử tính chi phí tai nạn giao thông đường bộ Việt Nam”. GS. TS.Nguyễn Xuân Đào, Trịnh Thùy Anh, Trịnh Tú Anh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6 năm 2004.
 63. “Cost of Traffic Accident in Vietnam”. Trịnh Thuỳ Anh. 2004. 10th International Student Seminar on Transport Research Symposium. (“Chi phí tai nạn giao thông Việt Nam”, tài liệu hội thảo ISSOT 2004, Hà Nội, Việt Nam).
 64. "Tai nạn giao thông đường bộ - một trong những nguyên nhân chính gây chết người trên thế giới". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 01-02 /2004. tr 41 – 43.
 65. "Phương pháp luận nghiên cứu vấn đề an toàn giao thông đường bộ". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 12/2003. tr 55 – 58.
 66. "An toàn giao thông đường bộ Việt Nam: vấn đề và một số giải pháp khắc phục". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 11/2003. tr 51 – 56.
 67. "Kỹ thuật phân tích va chạm áp dụng nghiên cứu an toàn giao thông trên tuyến đường mẫu của Hà Nội”. Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số tháng 11/2003. tr 51 – 58.
 68. "System Dynamic applied to Study the Urban Traffic Congestion of Hanoi”. Trịnh Thuỳ Anh. 2003. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.4. p. 1693 - 1697. (“áp dụng nguyên lý phân tích hệ động trong nghiên cứu ách tắc giao thông Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo EASTS’03, Fukuoka, Nhật Bản). tr. 1693 - 1697
 69. "Phương pháp quy hoạch từ dưới lên với sự hỗ trợ đắc lực của cộng đồng". Trịnh Thuỳ Anh.  Tạp chí Giao thông Vận tải, số 08/2002. tr.53-56.
 70. "Ứng dụng mô hình xác xuất xác định điểm đen trong vấn đề an toàn giao thông". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 06/2002. tr 13 – 15.
 71. "Tổng quan về xu thế phát triển xây dựng toàn cầu và phát triển xây dựng châu Á trong những năm gần đây". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 11/2000. tr 25 – 28.
 72. "Phương pháp hệ động áp dụng nghiên cứu vấn đề tắc nghẽn giao thông đô thị". Trịnh Thuỳ Anh. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 08/2000. tr 27 – 29.