Giảng viên: TS. Hồ Hữu Thụy

U-member-1

TS. Hồ Hữu Thụy

Giảng viên

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Hồ Hữu Thụy                                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/01/1965

Học hàm:                                                           Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                                   Năm đạt học vị: 2015

Email: thuy.hh@ou.edu.vn

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Kế toán và Kiểm toán

Cơ quan làm việc: ĐH Mở TP. HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Cử nhân

1986

Tài chính Các Ngành Kinh Tế

ĐH Kinh Tế TP.HCM

Việt Nam

Thạc Sĩ

2001

Kế toán – Kiểm toán

ĐH Kinh Tế TP.HCM

Việt Nam

Tiến Sĩ

2015

Tài chính – Kế toán

ĐH Strathclyde

Vương quốc Anh

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1987-1994

Công ty Vật Liệu Xây dựng và Xây lắp Nam Trung Bộ- Tổng Công ty Vật Liệu Xây dựng và Xây lắp Nội thương

Kế toán viên- Kế toán trưởng chi nhánh Daklak- Trưởng phòng Kế Hoạch- Thành viên Ban thanh lý công nợ.

1994-2006

Công ty Kiểm toán và Tư vấn AFC Sài gòn

Kiểm toán viên- Trưởng phòng nghiệp vụ kiểm toán

2013-2014

Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam (tên trước đây là Kiểm toán và Tư vấn AFC Sài gòn)

Giám đốc Kiểm toán

06/2015- 09/2015

Công ty Kiểm toán và Tư vấn KMF

Tham gia thành lập công ty

10/2015 - nay

Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Phụ trách Khoa Kế toán và Kiểm toán

 

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp

2002

Tạp chí Kinh Tế Phát Triển số 139

 

 

 

 

  1. Các hội thảo dành cho nghiên cứu sinh tiến sỹ (Doctoral colloquium) đã tham dự

TT

Tên đề tài

Tháng/ năm

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

1

Thực trạng việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ở các nước đang phát triển và Việt nam

03/2007

Edinburgh, UK

 

The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

2

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ở Việt Nam: Sự khác biệt giữa kế toán Việt nam và IFRSs.

04/2007

Trường ĐH. Royal Holloway, London, UK

British Accounting Association (BAA)

3

Sự thay đổi của chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS): từ sự Hài hòa (Harmonisation) sang Hội tụ (Convergence), và việc áp dụng IFRS tại các nước đang phát triển.

04/2008

Blackpool, UK

British Accounting Association (BAA)

4

Sự ảnh hưởng của các yếu tố: Văn hóa, chính trị, xã hội, Con người... trong việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.

09/2008

Glasgow, UK

British Accounting Association- Scottish Area Group

5

Báo cáo về ảnh hưởng của cơ chế trong việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam.

09/2009

Trường ĐH. Edinburgh, UK

British Accounting Association- Scottish Area Group

6

Thực trạng việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam: VAS 01

09/2010

Trường ĐH. Strathclyde Glasgow, UK

Accounting and Finance Department- University of Strathclyde