Giảng viên: TS. Bùi Anh Kiệt

U-member-1

TS. Bùi Anh Kiệt

Giảng viên cơ hữu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      BÙI ANH KIỆT                  Giới tính: Nam

Năm sinh:                  1983                          

Quê quán:                  Quảng Ngãi               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:        Tiến sĩ

Năm tốt nghiệp:        2020                           Nước công nhận học vị:      Thái Lan

Chức vụ:                    Giảng viên cơ hữu   

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng

Email:             kiet.ba@ou.edu.vn   &  kiet.bui@oude.edu.vn

Điện thoại liên hệ: CQ: 028.383.6617;     Mobile: +84.902.366.801

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngành học:    Kỹ thuật Xây dựng

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy                Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 • Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng                              Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Viện Kỹ thuật Quốc tế Sirindhorn (SIIT) – Đại học Thammasat, Thái Lan

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Thái Lan

Mức độ sử dụng: Tốt

Mức độ sử dụng: Trung bình

 

4. Chứng chỉ ngắn hạn

 • Chứng chỉ hành nghề Thiết kế & Giám sát công trình XD               Năm cấp: 2011
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên đại học          Năm cấp: 2012

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh, Chức vụ

2006-2011

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 – (EVN-PECC2)

Kỹ sư thiết kế, giám sát công trình Thủy lợi – Thủy điện - Cấp thoát nước

2012- đến nay

Trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu Khoa Xây dựng

2015 - 2019

Viện Kỹ thuật Quốc tế Sirindhorn (SIIT) – Đại học Thammasat, Thái Lan

Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Xây dựng

 

IV. CÁC MÔN GIẢNG DẠY

- Cấp thoát nước Công trình DD&CN

- Cơ chất lỏng & Thí nghiệm Cơ chất lỏng

- Thủy lực

- Sức bền vật liệu 2

- Kết cấu thép 1

- Vẽ kỹ thuật Xây dựng

- Tiếng Anh Chuyên ngành XD

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Khảo sát trường nhiệt độ trong cấu kiện bê tông khối lớn với nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông thay đổi.

x

 

T2019.01.2

Cấp trường

06/2019-06/2020

25/06/2020

Đạt, không xếp loại, nghiệm thu bằng bài báo.

2

Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và hàm lượng tro bay đến quá trình nhiệt thủy hóa và tính chất cơ lý của bê tông khối lớn.

x

 

E2020.03.1

Cấp trường

05/2020-05/2022

Đang thực hiện

---

 • Hướng dẫn sinh viên NCKH

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Tên SV thực hiện

Thứ hạng (cấp trường)

1

Phân tích tác động của bức xạ mặt trời lên sự thay đổi nhiệt độ bề mặt của cấu kiện bê tông dạng tấm bằng ANSYS

2020

1.Lê Thị Anh Thư

2.Võ Thị Hoài Thương

3.Tạ Thị Thùy

Nhất

2

Mô phỏng ảnh hưởng của quá trình đối lưu không khí sự sự phân bố trường nhiệt độ trong bê tông ở giai đoạn tuổi sớm bằng ANSYS

2020

1. Nguyễn Thanh Tùng

2. Ngô Văn Hoài

Nhì

3

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu đến sự phát triển nhiệt của bê tông khối lớn có sử dụng tro bay hàm lượng cao

2021

1. Phan Tấn Đạt

2. Huỳnh Tấn Sơn

Ba

2. Các công trình khoa học đã công bố

 1. Bài báo quốc tế

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The Effects of Insulation Thickness on Temperature Field and Evaluating Cracking in the Mass Concrete.

(N.T. Chuc, P.V. Thoan, B.A. Kiet.)

2018

Electronic Journal of Structural Engineering. Vol. 18(2), pp. 128-132. (ESCI)

2

Evaluation of the Impact of Parameter Inputs of Concrete Mix on the Distribution of Temperature in the Mass Concrete Structure.

(T.C. Nguyen, A.K. Bui)

2019

Structural Integrity and Life. Vol. 19(1), pp. 8-12 (ESCI)

3

An Evaluation of Thermal Effects on Behavior of a Concrete Arch Dam.

(Bui, K.A., Sancharoen, P., Tanapornraweekit, G., Tangtermsirikul, S., Nanakorn, P.)

2019

Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol 41(5), pp. 1059-1068 (Scopus)

4

The Temperature Field in Mass Concrete with Different
Placing Temperatures.

(A.K. Bui, T.C. Nguyen)

2020

Civil Engineering and Architecture. Vol.8(2), pp. 94-100 (Scopus)

5

Temperature Field in Mass Concrete at Early-Age: Experimental Research and Numerical Simulation.

(Nguyen-Trong Ho, Trong-Chuc Nguyen, Anh-Kiet Bui, and Trong-Phuoc Huynh)

2020

International Journal on Emerging Technologies, Vol.11(3), pp. 936–941 (Scopus)

6

Effects of material properties on structural behaviour and safety evaluation of an old arch dam. (A.K. Bui, P. Sancharoen, S. Tangtermsirikul, G. Tanapornraweekit, and P. Nanakorn)

XB Online lần đầu 09/2021

Journal of Engineering research. Vxix.9757. (SCIE)

 1. Hội thảo quốc tế

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên hội thảo

1

 

Thermal Transient Analysis of the Bhumibol Dam Considering Effects of Solar Radiation and Variation of Reservoir Water Temperature

(Bui, K.A., Sancharoen, P., Tanapornraweekit, G., Tangtermsirikul, S.)

2017

Young Researchers and Graduates Symposium 2017 (YRGS2017), Tokyo, Nhật Bản.

Đạt giải: Bài báo xuất sắc nhất

2

An Evaluation of Construction Schedule on Temperature Distribution of Mass Concrete at Early Age in Climate of Vietnam (N.T.Chuc, N.A. Aniskin, B.A. Kiet)

2018

The 11th Vietnam-Japan Scientific Exchange Meeting (VJSE2018), Sendai, Nhật Bản.

3

Safety Evaluation of Concrete Arch Dam

(Bui K.A., Sancharoen P., Tangtermsirikul S.)

2018

Deterioration of Concrete Structures and Application of Mineral Admixture in Hot Weather Conditions”, Hà Nội, Việt Nam.

4

The temperature Field in Mas Concrete at an Early Age.

(N.T.Chuc, Bui A. Kiet, Tang V. Lam)

2019

Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019), Hà Nội, Việt Nam.

5

Thermal Cracks in Concrete Structure—The Basic Issues to Be Understood.

 • Trong Chuc Nguyen, Anh Kiet Bui, Quoc Long Hoang)

2021

Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES2020). Springer Singapore. Vol.148, 229-240.

6

The use of ice to cool the concrete mix in the construction of massive structures.

(Nikolay Aniskin, Trong Chuc Nguyen, Anh Kiet Bui)

2021

International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO 2021). E3S Web of Conferences. Vol.264, 02047.

 1. Bài báo trong nước

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phân tích nhiệt trong đập bê tông trọng lực (Bùi Anh Kiệt)

2012

Tạp chí Đại học Mở TP.HCM

2

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn (Bùi Anh Kiệt)

2013

Tạp chí Đại học Mở TP.HCM

3

Mô phỏng trường nhiệt độ và ứng suất trong đập bê tông trọng lực theo tiến độ thi công (Bùi Anh Kiệt)

2014

Hội thảo Khoa học lần V – Khoa Xây dựng và Điện - Trường Đại học Mở TP.HCM

4

Ảnh hưởng nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến trường nhiệt độ trong bê tông khối lớn (Bùi Anh Kiệt, Nguyễn Trọng Chức)

2020

Tạp chí Xây dựng Việt Nam

3. Hướng nghiên cứu

 • Phân tích Nhiệt trong bê tông khối lớn: Mô phỏng PTHH + Thí nghiệm
 • Phân tích ứng xử kết cấu chịu tương tác lỏng-rắn (FSI)
 • Đánh giá an toàn công trình đập bê tông.
 • Xử lý nguồn nước

CURRICULUM VITAE: Link