Giảng viên: TS. Bùi Anh Kiệt

U-member-1

TS. Bùi Anh Kiệt

Giảng viên cơ hữu

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: BÙI ANH KIỆT            Giới tính: Nam

Học vị cao nhất: Thạc sĩ              Năm, nước nhận học vị: 2010 – Việt Nam

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở TP.HCM

Điện thoại liên hệ:  DĐ: (+84) 902.366.801

Email: kiet.ba@ou.edu.vn; kiet.bui@oude.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngành học: Kỹ thuật Xây dựng             

Nước đào tạo: Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy            Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 • NCS ngành Kỹ thuật Xây dựng (2015-2019)

Nơi đào tạo: Viện Kỹ thuật Quốc tế Sirindhorn (SIIT) – Đại học Thammasat, Thái Lan

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2016-2011

Trung tâm Tư vấn Thủy điện - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (EVN-PECC2)

Kỹ sư thiết kế, giám sát công trình Thủy điện

2012- nay

Khoa Xây dựng - Trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu Khoa XD

 

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các môn giảng dạy:

 • Cấp thoát nước
 • Cơ chất lỏng
 • Thí nghiệm Cơ chất lỏng
 • Sức bền vật liệu 2
 • Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
 • Vẽ kỹ thuật Xây dựng

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Bắt đầu/ Hoàn thành

Cấp đề tài

Vai trò

1

Đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu kỹ sư ngành Cấp thoát nước tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đến năm 2025

2012/2015

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Khảo sát trường nhiệt độ trong cấu kiện bê tông khối lớn với nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông thay đổi.

2019

(đang thực hiện)

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3. Các công trình khoa học đã công bố

a. Bài báo/Hội thảo trong nước

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/Hội thảo

1

Phân tích nhiệt trong đập bê tông trọng lực

(Bùi Anh Kiệt)

2012

Tạp chí Đại học Mở TP.HCM (ISSN1859 3453)

2

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nứt do nhiệt trong bê tông khối lớn

(Bùi Anh Kiệt)

2013

Tạp chí Đại học Mở TP.HCM (ISSN1859 3453)

3

Mô phỏng trường nhiệt độ và ứng suất trong đập bê tông trọng lực theo tiến độ thi công

(Bùi Anh Kiệt)

2014

Hội thảo Khoa học lần V – Khoa Xây dựng và Điện - Trường Đại học Mở TP.HCM

b. Hội thảo quốc tế

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên hội thảo

1

 

Thermal Transient Analysis of the Bhumibol Dam Considering Effects of Solar Radiation and Variation of Reservoir Water Temperature

(Bui, K.A., Sancharoen, P., Tanapornraweekit, G., Tangtermsirikul, S.)

2017

Young Researchers and Graduates Symposium 2017 (YRGS2017), Tokyo, Nhật Bản.

2

An Evaluation of Construction Schedule on Temperature Distribution of Mass Concrete at Early Age in Climate of Vietnam (N.T.Chuc, N.A. Aniskin, B.A. Kiet)

2018

The 11th Vietnam-Japan Scientific Exchange Meeting (VJSE2018), Sendai, Nhật Bản.

3

Safety Evaluation of Concrete Arch Dam

(Bui K.A., Sancharoen P., Tangtermsirikul S.)

2018

Deterioration of Concrete Structures and Application of Mineral Admixture in Hot Weather Conditions” (JSPS Core to Core Program), Hà Nội, Việt Nam.

4

The temperature Field in Mas Concrete at an Early Age.

(N.T.Chuc, Bui A. Kiet, Tang V. Lam)

2019

Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019), Hà Nội, Việt Nam.

c. Tạp chí quốc tế

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The Effects of Insulation Thickness on Temperature Field and Evaluating Cracking in the Mass Concrete.

(N.T. Chuc, P.V. Thoan, B.A. Kiet.)

2018

Electronic Journal of Structural Engineering. Vol. 18(2), pp. 128-132. (ISI)

2

Evaluation of the Impact of Parameter Inputs of Concrete Mix on the Distribution of Temperature in the Mass Concrete Structure.

(T.C. Nguyen, A.K. Bui)

2019

Structural Integrity and Life. Vol. 19(1), pp. 8-12 (ISI)

3

An Evaluation of Thermal Effects on Behavior of a Concrete Arch Dam

(Bui, K.A., Sancharoen, P., Tanapornraweekit, G., Tangtermsirikul, S., Nanakorn, P.)

2019

Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol 41(5), pp. 1059-1068 (Scopus)

4. Hướng nghiên cứu:

 • Ứng suất Nhiệt trong bê tông khối lớn
 • Phân tích ứng xử kết cấu chịu tương tác lỏng-rắn (FSI)
 • Đánh giá an toàn công trình đập bê tông.