Giảng viên: Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

U-member-1

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Trọng Phước                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1977                      Nơi sinh: Phú Yên   

Quê quán: Phú Hòa, Phú Yên                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: Năm 2008,                      Việt nam

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư          Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ:        Trưởng Khoa Xây dựng

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở TPHCM

Điện thoại liên hệ: 0906 907609    Email: phuoc.nguyen@ou.edu.vn

Hội chuyên ngành: Phó chủ tịch Hội Động lực học và Điều khiển Việt Nam 2018-2022.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Ngành học:    Xây dựng dân dụng & Công nghiệp         

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1999

Tốt nghiệp loại giỏi, Huy chương bạc khóa Xây dựng 94

Huy chương vàng Olympic Cơ học toàn quốc năm 1998

Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật Xây dựng               Bảo vệ Luận văn: 2002

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Cơ học Xây dựng                 Bảo vệ Luận văn: 2001

Nơi đào tạo: Chương trình EMMC, Đại học Liege, Bỉ

  • Tiến sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật Xây dựng               Bảo vệ Luận án: 01/2008

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh, Chức vụ

Từ 2019 đến nay

Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở TPHCM

Phó giáo sư,

Phó, Phụ trách Khoa

Trưởng Khoa từ 7/2020

Từ 2016 đến 2019

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở TPHCM

Phó giáo sư,

Trưởng Bộ môn Sức bền Kết cấu

Từ 2012 đến 2016

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên chính,

Trưởng Bộ môn Sức bền Kết cấu

Từ 2007 đến 2012

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên,

Giảng viên chính,

Phó Bộ môn

Từ 2001 đến 2007

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên

Từ 1999 đến 2001

BM Sức Bền Kết Cấu, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Trợ giảng

IV. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực nghiên cứu

- Phương pháp số trong cơ học kết cấu

 - Kỹ thuật kết cấu

- Động lực học kết cấu

- Gia cường kết cấu

Đề tài

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động

X

 

  107.01-2017.23

   NAFOSTED

12-2017 đến 12-2019

12-2019

   “Đạt”,

 không xếp loại,

2

Phân tích hiệu quả giảm chấn của bể nước mái có màn ngăn trong kết cấu chịu gia tốc nền động đất

 

X

 

   E.2018.05.1

   Trường ĐH Mở TPHCM

4-2018 đến 3-2019

27-2-2019

“Đạt”,

không xếp loại,

3

Phân tích động lực học dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi chịu tải trọng chuyển động (ĐT)

X

 

C 2014-20-16

Cấp ĐHQG,

ĐHQG-HCM

(tương đương cấp Bộ)

3-2014 đến

2-2015

5-9-2014

Xuất sắc, điểm trung bình 95/100

4

Phân tích động lực học cầu dây văng theo mô hình 2D chịu tải trọng xe có xét đến khối lượng xe tương tác (ĐT)

X

 

T-KTXD-2012-55

Cấp Trường,

Trường Đại học

Bách Khoa

1-2012 đến

12-2012

30-8-2012

“Đạt”,

không xếp loại, nghiệm thu bằng bài báo

5

Phân tích động lực học dầm liên tục chịu tải di động có xét khối lượng vật thể (ĐT)

X

 

T-KTXD-2014-60

Cấp Trường,

Trường Đại học

Bách Khoa

2-2014 đến

1-2015

16-6-2014

“Đạt”,

không xếp loại, nghiệm thu bằng bài báo

6

Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ lưu biến từ trong kết cấu khung chịu động đất

X

 

T-KTXD-2015-59

Cấp Trường,

Trường ĐHBK

3-2015 đến

3-2016

31-12-2015

“Đạt”,

không xếp loại,

nghiệm thu bằng bài báo

 

(Xem chi tiết tại đây)