Giảng viên: Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

U-member-1

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu, Trưởng bộ môn Sức Bền Kết Cấu

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Trọng Phước                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1977                      Nơi sinh: Phú Yên   

Quê quán: Phú Hòa, Phú Yên                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: Năm 2007,                      Việt nam

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư          Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ:        Trưởng Bộ môn Sức bền Kết cấu

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở TPHCM

Địa chỉ liên lạc: Số 72, Đường 15, Khu dân cư Phong phú 5, Bình Chánh    

Điện thoại liên hệ: 0906 907609    Email: phuoc.nguyen@ou.edu.vn

Hội chuyên ngành: Phó chủ tịch Hội Động lực học và Điều khiển Việt Nam 2018-2022.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Ngành học:    Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp        

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1999

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật Xây dựng   Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Cơ học Xây dựng     Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Chương trình EMMC, Đại học Liege, Bỉ

  • Tiến sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật Xây dựng   Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: TOEFL 553

Mức độ sử dụng:

4. Chứng chỉ ngắn hạn

Chứng chỉ Cán bộ quản lý Khoa - Phòng trong trường Đại học, Năm 2012- 2013, Trường Quản lý giáo dục TPHCM.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh, Chức vụ

Từ 2016 đến nay

Trường Đại học Mở TPHCM

Phó giáo sư,

Trưởng Bộ môn Sức bền Kết cấu

Từ 2012 đến 2016

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên chính,

Trưởng Bộ môn Sức bền Kết cấu

Từ 2007 đến 2012

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên,

Giảng viên chính,

Phó Bộ môn

Từ 2001 đến 2007

BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Giảng viên

Từ 1999 đến 2001

BM Sức Bền Kết Cấu, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG HCM

Trợ giảng

 

IV. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực nghiên cứu

- Toán học ứng dụng

            - Kỹ thuật xây dựng

            - Sức bền vật liệu

- Cơ học kết cấu

- Động lực học kết cấu

Hướng nghiên cứu:

  • Bài toán về giảm chấn và điều khiển kết cấu: Các thiết bị giảm chấn: lưu biến điện ER, lưu biến từ MR, Cản khối lượng TMD, Cản chất lỏng TLD, Gối trượt ma sát TFP, SFP, Gối cao su lõi chì LRB, Điều khiển bán chủ động, bị động, Các kết cấu dạng khung 2D, 3D, Kết cấu giàn khoan, Mô hình kết cấu nối, Kết cấu va đập, Ứng xử tuyến tính và phi tuyến, Tương tác đất nền,…
  • Phương pháp số trong động lực học: Phương pháp khối lượng phân bố, độ cứng động lực học trong phân tích động lực học khung phẳng, Phương pháp Sai phân hữu hạn kết hợp kỹ thuật bình phương cực tiểu trong kết cấu tấm, Phương pháp không lưới, Phương pháp không lưới bằng nội suy hướng tâm áp dụng trong kết cấu tấm, Phương pháp phần tử hữu hạn trong kết cấu tấm, Phương pháp tích phân số, Phương pháp đề xuất mới tích phân phương trình chuyển động,…
  • Phân tích ứng xử động lực học kết cấu: Cầu dây văng, cầu treo vòm, Cầu dầm liên tục chịu tải trọng xe; Kết cấu Tấm chịu tải trọng xe, tải trọng nổ; Hệ giảm chấn cho kết cấu cầu, dàn khoan, Dầm và Tấm vật liệu chức năng FGM chịu lực di động, Thành phần động và phân tích động của nhà cao tầng chiu gió…
  • Kết cấu tương tác với nền: Dầm và tấm trên nền; Mô hình nền mới; Ứng xử tuyến tính nhiều thông số và Phi tuyến,…

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động

X

 

107.01-2017.23

NAFOSTED

12-2017 đến 12-2019

 

 

2

Phân tích hiệu quả giảm chấn của bể nước mái có màn ngăn trong kết cấu chịu gia tốc nền động đất

 

X

 

E.2018.05.1

Trường ĐH Mở TPHCM

4-2018 đến 3-2019

 

 

3

Phân tích động lực học dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi chịu tải trọng chuyển động (ĐT)

X

 

C 2014-20-16

Cấp ĐHQG,

ĐHQG-HCM

(tương đương cấp Bộ)

3-2014 đến

2-2015

5-9-2014

Xuất sắc, điểm trung bình 95/100

4

Phân tích động lực học cầu dây văng theo mô hình 2D chịu tải trọng xe có xét đến khối lượng xe tương tác (ĐT)

X

 

T-KTXD-2012-55

Cấp Trường,

Trường Đại học

Bách Khoa

1-2012 đến

12-2012

30-8-2012

“Đạt”,

không xếp loại, nghiệm thu bằng bài báo

5

Phân tích động lực học dầm liên tục chịu tải di động có xét khối lượng vật thể (ĐT)

X

 

T-KTXD-2014-60

Cấp Trường,

Trường Đại học

Bách Khoa

2-2014 đến

1-2015

16-6-2014

“Đạt”,

không xếp loại, nghiệm thu bằng bài báo

6

Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ lưu biến từ trong kết cấu khung chịu động đất

X

 

T-KTXD-2015-59

Cấp Trường,

Trường ĐHBK

3-2015 đến

3-2016

31-12-2015

“Đạt”,

không xếp loại,

nghiệm thu bằng bài báo

7

Nghiên cứu đặc trưng cơ học vật liệu mốp và xây dựng lý thuyết tính kết cấu nhẹ 3 lớp

 

X

349/QĐ-QLKH,

Cấp Trường,

Trường ĐHBK

2001-2002

20-12-2001

Tốt

8

Các phương pháp số phân tích bài toán động lực học phi tuyến (ĐT)

 

X

B99-20-58

Cấp Bộ

 

2000-2001

14-4-2001

Khá

9

Phương pháp số phân tích bài toán động lực học phi tuyến (ĐT)

 

X

NCCB cấp

Nhà nước

2001-2003

2003

“Đạt”,

không xếp loại

10

Một số vấn đề mới trong lĩnh vực Động lực học kết cấu công trình (ĐT)

 

X

330202, NCCB cấp

Nhà nước

2006-2008

2008

“Đạt”,

không xếp loại

V. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, Trang đăng bài viết, năm xuất bản

Số hiệu ISSN 
 

TẠP CHÍ QUỐC TẾ

1

P. D. Trung, P. T. Quang, N. B. Toan, H. P. Hoa, N. T. Phuoc, Dynamic response of simple bridge due to moving vehicles in both along opposite directions, Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES), No.1808495, under review, 2018

Scopus, Q2

2

P. D. Trung, P. T. Quang, N. B. Toan, H. P. Hoa, N. T. Phuoc, Dynamic response of bridge-vehicle three phases interaction considering the effects of sudden heavy braking, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 2018 (accepted). Journal homepage: http://www.science-gate.com/IJAAS.html

ISI-ESCI

3

P. D. Trung, P. T. Quang, N. B. Toan, H. P. Hoa, N. T. Phuoc, The effectiveness of rubber absorber in adjacent planar structures under earthquake-included pounding, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 9, Issue 8, August 2018, pp. 1751-1768, Article ID: IJCIET_09_08_177, Available online at  http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?VType=9&IType=8&JType=IJCIET&PageNumber=4 ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316 © IAEME Publication Scopus Indexed.

thuộc Scopus

4

Trung D. Pham, Quang T. Pham, Toan B. Nguyen, Hoa P. Hoang, Phuoc T. Nguyen, Dynamic response of multi-span arch bridge on spring supports subjected to moving vehicle, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(10) 2018, Pages: 35-45. Journal homepage: http://www.science-gate.com/IJAAS.html

ISI-ESCI

5

T P Nguyen, D T Pham, and K T Ngo, Effectiveness of multi tuned liquid dampers with slat screens for reducing dynamic responses of structures, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 143 (2018) 012023 doi :10.1088/1755-1315/143/1/012023. 15pages.

thuộc Scopus

6

Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, The influence of mass of two-parameter elastic foundation on dynamic responses of beams subjected to a moving mass, KSCE Journal of Civil Engineering, Springerlink, 20, (7), pp. 2842-2848, 2016, DOI: 10.1007/s12205-016-0167-4

thuộc ISI: SCIE

7

Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, A contact element for dynamic analysis of beams to a moving oscillator on tensionless elastic foundation, International J. of Advanced Structural Engineering, Springerlink, Vol. 8 (4), 351-361, 2016, DOI: 10.1007/s40091-016-0135-8

Scopus

8

Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa, A new foundation model for dynamic analysis of beams on nonlinear foundation subjected to a moving mass, Procedia Engineering, Vol. 142, 168-174, 2016

Scopus

9

Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham and Hoa P. Hoang, A dynamic foundation model for the analysis of plates on foundation to a moving oscillator, Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, 59 (6), pp. 1019-1035, 2016

thuộc ISI: SCI

10

Nguyen Trong Phuoc, Tran Minh Thi, Responses of vertical wall structures under blast loading by dynamic analysis, Procedia Engineering, ScienceDirect, Elsevier, 14, pp.3308-3316, 2011, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811014950

Scopus

11

Do Kien Quoc, Nguyen Trong Phuoc, Solving dynamic equation using combination of both trigonometric and hyperbolic cosine functions for approximating acceleration, Journal of Mechanical Science and Technology, International Journal, Special Edition, pp. 481-486, V.19, N.1, 2005, DOI: 10.1007/BF02916170

thuộc ISI: SCIE

12

Dinh  Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen, Dynamic response of beam on a new non-uniform dynamic foundation subjected to a moving vehicle using finite element method, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), e-ISSN:   2278-0181, 6(3), pp. 279-285, 2017.

Google Scholar

13

Dinh  Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen, Experiment of influence of foundation mass on dynamic characteristic of structure, Structural Engineering and Mechanics, An International Journal,  Vol. 65, No. 5, March10, 2018., SEM73422C

thuộc ISI: SCI

14

Nguyen Trong Phuoc, Do Kien Quoc, A time step integration method for the equation of motion in discrete structures, Submitted to Inter Journal of Structural Engineering and Mechanics - SEM 3269 (under review), 2017

thuộc ISI: SCI

15

Dinh  Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen, Use of finite element to analyze response of track-train interaction on nonlinear dynamic foundation, submitted to Journal of Mechanical Science and Technology, MEST-S-17-000845, 2017 (under review).

thuộc ISI: SCIE

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

16

Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, Dynamic Analysis of Beams on Variable Viscous-Elastic Foundation Subjected to a Moving Oscillator, Proc of APSEC-ACEC, 2015, Malaysia, 2015, Kuala Lumper – Malaysia, Trang169-174.

Hội nghị Quốc tế, ISSN: 978-983-44826-8-8

17

Cao,T.N.T, Luong,V.H., Tran,M.T. and Nguyen,T.P., The Dynamic Analysis of Laminated Composite Plates Resting on Viscoelastic Foundations Subjected to a Moving Harmonic Load Using Moving Element Method, Canada-Japan-Vietnam Workshop on Composites, 2016, HCMC - Việt Nam

Hội nghị Quốc tế

18

Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa, Nguyen Trong Phuoc, Dynamic response of beam on a new foundation model subjected to a moving oscillator by finite element method, Proceedings of 16th Asia Pacific Vibration Conf., 2015, Hanoi, 2015, Hà nội - Việt Nam, Trang244-250.

978-604-938-726-5

19

Ho Nguyen Tan Thuan, Nguyen Trong Phuoc, Nguyen Xuan Hung, Integration of Modelling and Simulation of failure of Reinforced Concrete using Isogeometric Analysis, ICMINE 2015, 2015, Vĩnh Long - Việt Nam

Hội nghị Quốc tế

20

L. V. Hai, V. D. Hung, T. M. Thi, T. Nguyen-Thoi, and N. T. Phuoc, The experimental analysis of Bubble Deck slab using modified elliptical balls, Proceedings of The Thirteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction EASEC-13, Japan, 2013, Sapporo – Japan, Trang1-10.

Hội nghị Quốc tế

21

Nguyen The Truong Phong, Nguyen Trong Phuoc, Geometrically Nonlinear Responses of a Functionally Graded Beam on Winkler Foundation under a Moving Harmonic Load, Proceedings of The International Conference on Advances in Computational Mechanics ACOME, 2012, Ho Chi Minh - Việt Nam, Trang234-246.

Hội nghị Quốc tế, 978-604-908-577-2

22

Nguyen Trong Phuoc, Do Nguyen Van Vuong, Dynamic response of cable stayed bridges under vehicles considering the moving masses, Proceedings of The International Conference on Advances in Computational Mechanics ACOME, 2012, Ho Chi Minh - Việt Nam, 144-154.

Hội nghị Quốc tế, 978-604-908-577-2

23

Nguyen Trong Phuoc, Responses of blast loading by trigonometric - hyperbolic consine acceleration method, Proc of the Elevent East Asia-Pacific Conf. on Structural Eng. and Construction - EASEC 11, 2008, Taipei – Taiwan, ID 68, 10 pages.

Hội nghị Quốc tế

24

Do Kien Quoc, Nguyen Trong Phuoc, A new approximation of secant stiffness for numerical methods solving equation of motion in nonlinear dynamic problems, Proceedings of The Third Asian Conference on Multibody Dynamics - ACMD 2006 -JSME, Tokyo, Japan, 2006, Japan

Hội nghị Quốc tế

25

Do Kien Quoc, Nguyen Trong Phuoc, A new numerical method for solving equation of motion in structural dynamics, The Seventh World Congress on Computational Mechanics - WCCM 2006, 2006, Los Angeles - United States.

Hội nghị Quốc tế

26

Do Kien Quoc, Nguyen Trong Phuoc, A new time step algorithm for dynamic analysis of structures due to earthquake, Proceedings of Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural Eng. and Cons. - EASEC 10, 2006, Bangkok – Thailand, Trang429-434.

974-8257-23-1

27

Nguyen Trong Phuoc, Do Kien Quoc, A study of the stability of the hyperbolic cosine and trigonometric cosine acceleration methods in structural dynamics, Proceedings of the Inter. Symposium on Dynamics and Control, Hanoi, 2003, Ha Noi - Việt Nam, Trang367-375.

Hội nghị Quốc tế

28

Do Kien Quoc, Nguyen Trong Phuoc, A numerical method for resolving nonlinear dynamic problems approximating acceleration by hyperbolic cosine function, Proc of the Inter Collo in Mech of Solids,..., 2000, Nha Trang- Việt Nam, Trang352-360.

Hội nghị Quốc tế

TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

29

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động, Tạp chí của Bộ Xây dựng, số 57 (603), tháng 6-2018, trang 138-143.

0866-8762

30

Phạm Lý Thành, Nguyễn Trọng Phước, Giảm chấn của gối cao su có độ cản cao kết hợp hệ cản khối lượng trong kết cấu khung, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (606), 9-2018, trang 372-376

0866-8762

31

Võ Vinh Hậu, Nguyễn Trọng Phước, Giảm chấn của hệ cản khối lượng bố trí theo dạng dao động trong kết cấu khung, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (606), 9-2018, trang 366-371

0866-8762

32

Trần Hoàng Vương, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích động của dầm chức năng chịu tải di động có xét quán tính xoay, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (606), 9-2018, trang 361-365

0866-8762

33

Phạm Trí Quang, Phạm Đình Trung, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Trọng Phước, Phản ứng động của dầm phân lớp chức năng tựa trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hoà di động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (606), 9-2018, trang 245-249

0866-8762

34

Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Trọng Phước, Ứng xử động của dầm vật liệu chức năng trên nền đàn hồi phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (605), 8-2018, trang 79-84

0866-8762

35

Nguyễn Trọng Phước, Lê Hoài Thương, Phân tích động lực học dầm liên tục chịu tải di động có xét đến lực hãm, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (605), 8-2018, trang 73-78

0866-8762

36

Nguyễn Vĩnh Phúc, Nguyễn Trọng Phước, Giảm chấn cho kết cấu sử dụng hệ cản điều chỉnh cột chất lỏng bán chủ động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (604), 7-2018, trang 60-65

0866-8762

37

Nguyễn Thanh Cao Phi, Nguyễn Trọng Phước, Hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp gối cao su lõi chì trong kết cấu liền kề, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 57 (604), 7-2018, trang 55-59.

0866-8762

38

Võ Tấn Duy, Nguyễn Trọng Phước, Ảnh hưởng của các dạng dao động cao lên thành phần động của tải gió lên nhà nhiều tầng, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 1-2018, Trang 60-64, 2018.

0866-8762

39

Ngô Khánh Tiển, Nguyễn Trọng Phước, Hiệu quả giảm dao động cho kết cấu bằng hệ cản chất lỏng có màn chắn, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 56( ), 7-2017, Trangxx-xx, 2017.

0866-0762

40

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Trọng Phước, Khả năng giảm chấn của nước trong kết cấu tháp nước chịu tải điều hòa, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 7-2017, Trang xx-xx, 2017.

0866-0762

41

Nguyễn Trọng Phước, Võ Hồng Thiện, Lê Thành Tâm, Phạm Đình Trung, Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp hệ cản khối lượng trong kết cấu liền kề chịu động đất The efficiency of vibration reduction of combination of magneto-rheological and tuned mass damper in adjacent structures under earthquake, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 2-2017, 56 (587), Trang 158-164, 2017

0866-0762

42

Phạm Đình Trung; Nguyễn Trọng Phước; Hoàng Phương Hoa, Thực nghiệm xác định thông số ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng động học của hệ một bậc tự do, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 12-2016, Trang 88-91, 2016

0866-0762

43

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước; Hoàng Phương Hoa, Ảnh hưởng của đặc tính nền động lực học lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng điều hòa, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 10-2016, Trang69-73, 2016

0866-0762

44

Nguyễn Ngọc Hưng; Vũ Tân Văn; Nguyễn Trọng Phước; Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Phân tích tĩnh tấm FGM sử dụng phương pháp Mesh-Free và lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản, Tạp chí Khoa học, Đại học Mở TPHCM, 51 (6), Trang27-36, 2016

1859-3453

45

Lê Thành Tâm, Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Hiệu quả giảm thiểu va đập của thiết bị gối cao su trong kết cấu chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 8, Trang70-74, 2016

0866-0762

46

Huỳnh Đức Tú, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích khả năng giảm chấn của hệ particle damper trong kết cấu chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 3-2016 (576), Trang37-39, 2016

0866-0762

47

Nguyễn Trọng Phước, Tổng quan về bài toán phân tích ứng xử động kết cấu trên nền chịu tải di động, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 3-2016, Trang83-92, 2016

0866-0762

48

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu các phương tiện di động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 115, Trang1-6, 2016

0868-3980

49

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc, Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên đáp ứng động của tấm chịu các phương tiện di động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 3-2016, Trang94-98, 2016

0866-0762

50

Đoàn Kiều Văn Tâm, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích động lực học dầm Timoshenko nhịp đơn trên nền đàn nhớt phi tuyến chịu tải trọng di động, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 55 (575), Trang82-86, 2016

0866-0762

51

Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích tác động va đập của kết cấu liền kề chịu động đất và hiệu quả chống va đập của hệ cản MR, Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài gòn, 1, Trang22-31, 2016

2354-0567

52

Phạm Đình Trung; Nguyễn Trọng Phước; Hoàng Phương Hoa, Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên dao động riêng của kết cấu dầm, Tạp chí Người xây dựng, 301-302, Trang48-50 và 54, 2016

0866-8531

53

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hoàng Phương Hoa, Phản ứng động của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chịu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54(563), Trang76-79, 2015

0866-0762

54

Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản khối lượng kết hợp với hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu chịu động đất, The efficiency of vibration reduction of combination of both tuned mass damper and magneto-rheological damper connected between two structures due to ground motion of earthquake, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 5 (90) , Trang 47-52, 2015

1859-1531

55

Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Thị Kim Oanh, Ảnh hưởng số lượng vết nứt thở lên ứng xử động của khung phẳng, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 54 (566), Trang108-112, 2015

0866-0762

56

Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích ứng xử động của tấm Mindlin trên nền Pasternak chịu tải di động sử dụng phương pháp phần tử chuyển động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54 (571), Trang113-118, 2015

0866-0762

57

Nguyễn Trọng Phước, Lương Minh Sang, Ảnh hưởng tương tác nền móng cọc lên ứng xử động của kết cấu chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54 (569), Trang179-184, 2015

0866-0762

58

Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Tường Đạt Định, Ứng xử động khung phẳng có vết nứt thở chịu tải điều hòa, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54 (569), Trang114-117, 2015

0866-0762

59

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc, Ảnh hưởng của thông số khối lượng trong mô hình nền động lực học lên dao động riêng của dầm, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 54 (568), Trang 95-99, 2015

0866-0762

60

Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hệ thống hóa các mô hình nền và đề xuất mô hình nền mới dùng trong bài toán phân tích ứng xử của kết cấu tương tác nền, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54 (567), Trang 47-50, 2015

0866-0762

61

Nguyễn Trọng Phước, Bùi Lê Lệ Hằng, Giảm chấn của kết cấu chịu động đất dùng gối cao su lõi chì kết hợp hệ cản khối lượng, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54 (567), Trang 116-122, 2015

0866-0762

62

Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Hoàng Huy, Hiệu quả giảm chấn của gối trượt ma sát được nối giữa các tầng trong kết cấu chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 54 (570), Trang 72-75, 2015

0866-0762

63

Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Bá Toàn, Các thông số ảnh hưởng đến lực va đập của kết cấu liền kề chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 54 (568), Trang 89-94, 2015

0866-0762

64

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Đặng Thanh Kim Mai, Hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ trong kết cấu khung không gian chịu động đất, Người Xây Dựng, Cơ Quan Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, 283-284 (5-6/2015), 84-88, 2015

0866-8531

65

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích ứng xử động của dầm chịu vật thể di động lặp trên nền đàn hồi biến thiên lượng giác dùng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Người Xây dựng, Tổng hội XD Việt Nam, 281-282 (3&4 2015), Trang 54-59, 2015

0866-8531

66

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu khung chịu động đất, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 54(564), 109-112, 2015

0866-0762

67

Lê Đình Quốc, Nguyễn Sỹ Lâm, Nguyễn Trọng Phước, Công thức Lagrange cập nhật trong phân tích ổn định dàn không gian, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, Số 54(565), Trang 42-45, 2015

0866-0762

68

Đặng Nguyễn Thiên Thu, Trần Minh Thi, Lương Văn Hải, Nguyễn Trọng Phước, Ảnh hưởng của mô hình 3 lớp dầm trên nền đàn hồi hai thông số chịu tải trọng di chuyển sử dụng phương pháp phần tử nhiều lớp dầm chuyển động, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 53(556), 97-102, 2014

0866-0762

69

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Lương Văn Hải, Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ lưu biến từ kết hợp với hệ cản khối lượng trong kết cấu chịu động đất, Tạp Chí Người Xây Dựng, 267-268, Trang49-54, 2014

0866-8531

70

Phạm Đình Trung, Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Trọng Phước, Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của dầm chịu tải trọng di động, Tạp chí Bộ Xây dựng, 53 (558), 83-86, 2014

0866-0762

71

Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Đức Thành, Phân tích cơ-nhiệt của dầm phân lớp chức năng chịu tải trọng điều hòa di động, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 53(554), Trang 116-119, 2014

0866-0762

72

Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích sự hiệu quả giảm chấn của gối trượt ma sát kết hợp hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu chịu động đất, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Mở TPHCM, 1(34), Trang 102-115, 2014

1859-3453

73

Lương Văn Hải, Bùi Nguyễn Trọng Toàn, Trần Minh Thi, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích động lực học kết cấu chịu tải trọng động đất có xét đến phi tuyến vật liệu và sử dụng tầng mái như hệ cản điều chỉnh khối lượng TMD, Tạp chí Người Xây Dựng, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, Số 27 (273-274), Trang 67-73, 2014

0866-8531

74

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Trí Quang, Dao động tự do của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi hai thông số dùng lý thuyết biến dạng trượt khác nhau, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 53(551), Trang 114-119, 2014

0866-0762

75

Nguyễn Trọng Phước, Ứng xử động của dầm trên nền đàn hồi biến thiên chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 53(552), Trang 109-113, 2014

0866-0762

76

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Ứng xử cơ-nhiệt của dầm phân lớp chức năng chịu tải trọng di động dùng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Người Xây Dựng, 271-272 (5&6-2014), Trang 55-60 và 92, 2014

0866-8531

77

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Đỗ Kiến Quốc, Phân tích động lực học của tấm chữ nhật trên nền đàn nhớt biến thiên chịu khối lượng di động, Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 53(556), Trang113-118, 2014

0866-0762

78

Nguyễn Trọng Phước, Huỳnh Văn Mãi, Ảnh hưởng vận tốc phương tiện di chuyển đến ứng xử động lực học của dầm liên tục nhiều nhịp, Tạp chí của Bộ Xây dựng, 53(553), 117-122, 2014

0866-0762

79

Lê Thanh Cường, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản kết hợp chất lỏng với lưu biến từ nối giữa hai kết cấu dưới tải động đất, Tạp chí khoa học Trường đại học mở TPHCM, 4(32), Trang71-80, 2013.

1859-3453

80

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Lương Văn Hải, Phản ứng động của tấm phân lớp chức năng trên nền đàn nhớt chịu tải trọng phân bố điều hòa di động, Tạp Chí Của Bộ Xây Dựng, 52(549), Trang70-73, 2013.

0866-0762

81

Nguyen The Truong Phong, Nguyen Trong Phuoc, Natural frequencies and critical loads of functionally graded single span beams resting on winkler’s elastic foundation, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 3(8), Trang57-69, 2013

1859-3453

82

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Phân tích hiệu quả của hệ cản lưu biến từ trong dầm liên tục chịu tải trọng di động, Tạp chí Của Bộ Xây dựng, 52 (548), Trang109-111, 2013

0866-0762

83

Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Trường Giang, Lương Văn Hải, Phần tử tam giác với rời rạc lệch trượt trong phân tích dao động tự do của tấm với lý thuyết biến dạng trượt bậc cao, Tạp chí Người Xây Dựng, 9-10, Trang92-97, 2013

0866-8531

84

Nguyen Trong Phuoc, Do Kien Quoc, A numerical method for equation of motion in dynamic analysis of discrete structures, Journal of SCIENCE, HCM City Open University, No. 2(2), Trang31-40, 2011

1859-3453

85

Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Huy Ân, Điều khiển bị động của kết cấu dùng thiết bị nối giữa hai công trình, Tạp chí khoa học Trường đại học mở TPHCM, No.1, Trang180-189, 2010

1859-3453

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

86

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích dao động riêng của tấm trên nền động lực học có xét đến ảnh hưởng của khối lượng nền, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng 8/2015, 2016, Đà Nẵng - Việt Nam, Trang1474-1481.

978-604-913-459-3

87

Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên ứng xử động của đường - phương tiện di động, Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững”, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng-2015, 2016, Đà Nẵng - Việt Nam

978-604-82-1805-8

88

Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích ứng xử động của dầm trên nền đàn nhớt phi tuyến có độ cứng biến thiên lượng giác chịu vật thể di động, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng 03-05/8/2015, 2015, Việt Nam

 

89

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Phân tích hiệu quả giảm chấn của gối cô lập kết hợp với hệ cản lưu biến từ và hệ cản khối lượng trong kết cấu chịu động đất, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Đà nẵng, 2015, 2015, Đà Nẵng - Việt Nam, Trang1140-1146.

978-604-913-233-9

90

Phạm Trí Quang, Nguyễn Trọng Phước, Ứng xử động của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi hai thông số chịu tải trọng điều hòa di động, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, 2014, Hà nội - Việt Nam, Trang575-580.

978-604-913-233-9

91

Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Phân tích hiệu quả giảm chấn trong kết cấu lắp đặt đồng thời nhiều hệ cản khối lượng chịu động đất, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học k<

(Xem tiếp thông tin tại đây)