Giảng viên: ThS.NCS. Võ Quang Tường

U-member-1

ThS.NCS. Võ Quang Tường

Giảng viên

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Võ Quang Tường                      Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1981

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                               Năm đạt học vị: 2014

Email:

Chức vụ: Giảng viên tập sự

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng – Kiến Trúc, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ chất lỏng, Thủy lực, Thủy văn, Cấp thoát nước

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2005

Thủy lợi -Thủy điện - Cấp thoát nước

ĐH. Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2014

Xây dựng công trình thủy

ĐH. Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2015 đến nay

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên tập sự

03/2015-11/2015

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu – ĐH QG TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu viên

Từ 09/2009 đến 02/2015

Trung Tâm  quản lý chương trình chống ngập nước

Chuyên viên

Từ 09/2005 đến 08/2009

Công ty tư vấn xây dựng và thiết kế Hà Nội (HADECON)

Chuyên viên

 

Các lớp chuyên đề:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

Viện môi trường, ĐH QG TP.HCM và Đại học Tokyo, Nhật

Basic remote sensinng

2010

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

Viện khoa học thủy lợi miền Nam và Viện thủy lực Đan Mạch (DHI)

Mike Urban – Collection system Modelling

2009

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

UNESCO-IHE

Deltares ( Hà Lan)

Đào tạo mô hình thủy lực SOBEK, Công cụ hỗ  trợ ra quyết định DSS, mô hình lún và nước ngầm MODFLOW

2011

Ngắn hạn

 

Viện môi trường nước- Đại học Thủy lợi

Đào tạo mô hình TELEMAC 2D

do giáo sư Jean-Michel Hervouet trình bày

2012

Ngắn hạn

 

Các ban quản lý nước Hà Lan- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

Đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch chiến lược, mô hình, nước thải

2013-2014

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

Trung tâm Dự Báo và Nghiên cứu đô thị ( Sở quy hoạch kiến  trúc) – Ngân hàng thế giới

Thiết kế hồ điều tiết đa chức năng

2015

 

 

Công ty xp solution (Australia)

Modelling with AR&R

2015

Online

Giấy chứng nhận

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Cấp thoát nước
 • Môn 2: Cơ chất lỏng, Thí nghiệm cơ chất lỏng
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Các bài báo đã công bố (xếp theo thứ tự mới nhất trở về trước):

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí,kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

Huynh Thanh Son, Vo Quang Tuong (2015). Study on the effect of Can gio regulation reservoirs to water level in the Sai Gon river (HCMC) with Telemac 2D model. Proceedings of the 5th Joint Seminar Vietnam-Japan on Geohazards and Environmental Issues, Ritsumeikan, 13/03/2015.

 

2015

 

2

NCS. Võ Quang Tường, KS. Nguyễn Văn Đức, PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn (2015). tính toán thoát nước lưu vực tân hóa-lò gốm với một số kịch bản về mưa và triều

 

2015

 

3

Huynh Thanh Son, Nguyen Quy, Pham The Vinh, Vo Quang Tuong (2014). Une étude préliminaire de l’effet des  réservoirs de régulation à Can Gio sur le niveau d’eau et l’intrusion d’eau salée dans la rivière de Sai Gon (HCMV). Colloque International du CARE-Rescif, HCMV, 27-28/11/2014.

 

2014

 

4

Vo Ngoc Toan, Vo Quang Tuong, Huynh Thanh Son (2014). Numerical prediction of flood wave transmission and inundation for Ho Chi Minh City due to Dau Tieng dambreak. Proceedings of the 4th Joint Seminar Vietnam-Japan on Geohazards and Environmental Issues, HCMC, 12/03/2014.

 

2014

 

5

Võ Quang Tường, Huỳnh Thanh Sơn (2013). Nghiên cứu ứng dụng mô hình Telemac 2D tính toán dòng chảy trong sông Sài Gòn. Tạp chí Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3/2013.

 

2013

 

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Võ Quang Tường                      Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1981

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                               Năm đạt học vị: 2014

Email:

Chức vụ: Giảng viên tập sự

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng – Kiến Trúc, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ chất lỏng, Thủy lực, Thủy văn, Cấp thoát nước

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2005

Thủy lợi -Thủy điện - Cấp thoát nước

ĐH. Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2014

Xây dựng công trình thủy

ĐH. Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2015 đến nay

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên tập sự

03/2015-11/2015

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu – ĐH QG TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu viên

Từ 09/2009 đến 02/2015

Trung Tâm  quản lý chương trình chống ngập nước

Chuyên viên

Từ 09/2005 đến 08/2009

Công ty tư vấn xây dựng và thiết kế Hà Nội (HADECON)

Chuyên viên

 

Các lớp chuyên đề:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

Viện môi trường, ĐH QG TP.HCM và Đại học Tokyo, Nhật

Basic remote sensinng

2010

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

Viện khoa học thủy lợi miền Nam và Viện thủy lực Đan Mạch (DHI)

Mike Urban – Collection system Modelling

2009

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

UNESCO-IHE

Deltares ( Hà Lan)

Đào tạo mô hình thủy lực SOBEK, Công cụ hỗ  trợ ra quyết định DSS, mô hình lún và nước ngầm MODFLOW

2011

Ngắn hạn

 

Viện môi trường nước- Đại học Thủy lợi

Đào tạo mô hình TELEMAC 2D

do giáo sư Jean-Michel Hervouet trình bày

2012

Ngắn hạn

 

Các ban quản lý nước Hà Lan- Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

Đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch chiến lược, mô hình, nước thải

2013-2014

Ngắn hạn

Giấy chứng nhận

Trung tâm Dự Báo và Nghiên cứu đô thị ( Sở quy hoạch kiến  trúc) – Ngân hàng thế giới

Thiết kế hồ điều tiết đa chức năng

2015

 

 

Công ty xp solution (Australia)

Modelling with AR&R

2015

Online

Giấy chứng nhận

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Cấp thoát nước
 • Môn 2: Cơ chất lỏng, Thí nghiệm cơ chất lỏng
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Các bài báo đã công bố (xếp theo thứ tự mới nhất trở về trước):

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí,kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

Huynh Thanh Son, Vo Quang Tuong (2015). Study on the effect of Can gio regulation reservoirs to water level in the Sai Gon river (HCMC) with Telemac 2D model. Proceedings of the 5th Joint Seminar Vietnam-Japan on Geohazards and Environmental Issues, Ritsumeikan, 13/03/2015.

 

2015

 

2

NCS. Võ Quang Tường, KS. Nguyễn Văn Đức, PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn (2015). tính toán thoát nước lưu vực tân hóa-lò gốm với một số kịch bản về mưa và triều

 

2015

 

3

Huynh Thanh Son, Nguyen Quy, Pham The Vinh, Vo Quang Tuong (2014). Une étude préliminaire de l’effet des  réservoirs de régulation à Can Gio sur le niveau d’eau et l’intrusion d’eau salée dans la rivière de Sai Gon (HCMV). Colloque International du CARE-Rescif, HCMV, 27-28/11/2014.

 

2014

 

4

Vo Ngoc Toan, Vo Quang Tuong, Huynh Thanh Son (2014). Numerical prediction of flood wave transmission and inundation for Ho Chi Minh City due to Dau Tieng dambreak. Proceedings of the 4th Joint Seminar Vietnam-Japan on Geohazards and Environmental Issues, HCMC, 12/03/2014.

 

2014

 

5

Võ Quang Tường, Huỳnh Thanh Sơn (2013). Nghiên cứu ứng dụng mô hình Telemac 2D tính toán dòng chảy trong sông Sài Gòn. Tạp chí Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3/2013.

 

2013