Giảng viên: TS. Lê Thanh Cường

U-member-1

TS. Lê Thanh Cường

Trưởng bộ môn Sức Bền Kết Cấu

Giảng viên cơ hữu

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ THANH CƯỜNG                Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/05/1981

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                             Năm đạt học vị: 2019

Email: cuong.lt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Động lực học công trình

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2004

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Việt Nam

Thạc sĩ

2011

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2004 – 02/2005

Phòng Tài chánh kế hoạch – UBNN Quận Bình Tân, TP.HCM

Nhân viên

03/2005 – 12/2010

Doanh nghiệp Xây dựng Tân Thiên Quý

Giám đốc

02/2011 – 08/2011

Tổng cục 7 – Bộ Công an

Tổ trưởng

08/2013 – 05/2014

Khoa Xây dựng, đại học Mở Tp.HCM

Giảng viên

 

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Cơ Học Kết Cấu
  • Môn 2: Sức Bền Vật Liệu
  • Môn 3: Cơ Lý Thuyết
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
  1. Các bài báo đã công bố

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

01

Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản MR nối giữa hai kết cấu.

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học lần 9.

12/2012

 

02

Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản kết hợp chất lỏng với lưu biến từ nối giữa hai kết cấu dưới tải trọng động đất.

Tạp chí Trường Đại học Mở TP.HCM.

10/2013

 

03

Phân tích tác động va đập của kết cấu liền kề chịu tải động đất và hiệu quả chống va đập của hệ cản MR

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học lần 10.

08/2013

 

04

Phân tích phi tuyến khung giàn thép phẳng sử dụng phương pháp dầm-cột

Tạp chí Trường Đại học Mở TP.HCM.

06/2015