Phòng Thí nghiệm Sức bền vật liệu được trang bị các thiết bị như:

-    Máy kéo, nén thủy lực
-    Cân điện tử
-    Máy thử xoắn
-    Máy mô phỏng